Melbourne: Αρκετά σύννεφα, ελαφριά νεροποντή, 20 °C

Sydney: Αρκετά σύννεφα, 23 °C

Athens: Λίγα σύννεφα, 15 °C

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει οι Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους βουλευτές

Οι θέσεις του για τον απόδημο Ελληνισμό όπως διατυπώθηκαν σε ερωτήσεις του από το Νέο Κόσμο

Node Tools

Rate This

5
1 vote
Your rating: None
Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

19 September 2015

O ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ να δοθεί  ψήφος στους Έλληνες της διασποράς και να δημιουργηθεί ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια αποκλειστικά για τους Έλληνες της Διασποράς, από την οποία θα εκλέγεται συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών προερχόμενοι από τον Ελληνισμό της διασποράς.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε στο Νέο Κόσμο ο Γιάννης Μπουρνούς μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος για την Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, την Άμυνα, τις Διεθνείς Σχέσεις και τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Με την ευκαιρία των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα ο Νέος Κόσμος  έθεσε ορισμένες ερωτήσεις, που αφορούν αποκλειστικά τον απόδημο  ελληνισμό, στον ηγέτη της παράταξης και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Για λογαριασμό του μας απάντησε ο κ. Μπουρνούς.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

ΤΟ ΣΑΕ

Ν.Κ:Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Υπήρξε, βεβαίως ένας πολυδάπανος και μη αποτελεσματικός φορέας. Υπάρχει σκέψη να αναδιοργανωθεί ή να σχηματιστεί ένας άλλος φορέας που θα αποτελεί το εκφραστικό όργανο του ελληνισμού της διασποράς;

Απάντηση: Το ΣΑΕ έπαψε ουσιαστικά να λειτουργεί από την στιγμή που έγινε καταφανής η ανάγκη αναπροσαρμογής της οργανωτικής του δομής, των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας του και η ανάγκη αναπροσαρμογής του προσανατολισμού  και των στόχων του..

Οι αλλαγές στον προσανατολισμό αλλά και την μαζικότητα των ομογενειακών οργανώσεων, η εμφάνιση στο προσκήνιο της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης σε μερικές περιπτώσεις γενιάς, η νέα μετανάστευση κυρίως ελληνικού επιστημονικού δυναμικού αλλάζει την σύνθεση του Ελληνισμού της Διασποράς και την πολιτιστική του υποδομή, καθώς το συγκεκριμένο και  χωροχρονικά προσδιορισμένο επίπεδο του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων της κάθε χώρας υποδοχής, επηρεάζει αναπόφευκτα και την συγκρότηση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και πριν απ’ όλα τον χαρακτήρα και την απεύθυνσή του, δεδομένου πως ο Ελληνισμός της Διασποράς δεν ορίζεται στο πλαίσιο του λαού, αλλά έξω από αυτόν ως πολλαπλές ταυτότητες οντοτήτων με «εθνικούς» μεταξύ τους δεσμούς.

Το  Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού θα μπορούσε να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων του  Ελληνισμού της Διασποράς με την Ελλάδα.

Όπως γνωρίζετε στις  11 Δεκεμβρίου 2012, το Υπουργείο Εξωτερικών, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την «Οργάνωση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού».

Κατά την διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 31 Ιανουαρίου του 2013, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (137 σχόλια) από συνολικά μόνο 7 φορείς και 28 φυσικά πρόσωπα, οι οποίο σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν το σύνολο των Ελλήνων της Διασποράς. Συνακόλουθα, ως προτεραιότητα τίθεται το θέμα της ενεργοποίησης των ίδιων των ενδιαφερομένων. Σε αυτή την  κατεύθυνση θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες. Και σε αυτή την προσπάθεια η Κυβέρνηση θα είναι αρωγός με σκοπό να δημιουργηθεί ένα θεσμικό όργανο που θα ανταποκρίνεται και θα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο  στην ενίσχυση των σχέσεων του ελληνισμού της Διασποράς με την Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταβάλει  κάθε προσπάθεια να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει ένα ΣΑΕ ικανό να  παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διαφοροποιημένες αλλά και μεταβαλλόμενες κοινωνικές και κυρίως πολιτισμικές συνθήκες όλων των τμημάτων του Ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή και συναίνεση όχι μόνον των πολιτικών δημοκρατικών δυνάμεων της Ελλάδας αλλά και του Ελληνισμού της Διασποράς, και όλων των φορέων οι οποίοι συμβάλλουν ή μπορεί να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας νέας σχέσης όλου του Ελληνισμού. Προϋποθέτει πριν απ’ όλα την συμφωνία σε ένα κοινό όραμα και στόχο και την δέσμευση όλων να εξυπηρετήσουν αυτό τον κοινό στόχο.


Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ

Ν.Κ: Ποια είναι η θέση σας στο θέμα της χορήγησης  ψήφου στους Έλληνες της διασποράς. Όλα τα κόμματα δείχνουν να είναι υπέρ αλλά δεν ψηφίζουν την σχετική νομοθεσία, την στιγμή μάλιστα που οι πολίτες των περισσοτέρων άλλων χωρών που ζουν στο εξωτερικό έχουν το δικαίωμα αυτό.

Απάντηση: O ΣΥΡΙΖΑ από θέση αρχής υποστήριξε και υποστηρίζει το δικαίωμα της ψήφου, στους Έλληνες της διασποράς, τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, που είναι εγγεγραμμένοι στους ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αλλά με ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλισθούν

·         Το αδιάβλητο της ψήφου

·         Η ισότιμη παρουσία όλων των κομμάτων, που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς.

Έχουμε διαμορφώσει μια πρόταση, που μπορεί  να εντάξει στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα τον ελληνισμό της διασποράς και με την ψήφο του, χωρίς να ανατρέπει την θέληση του ελληνισμού της ελληνικής επικράτειας.

Στη βάση αυτή προτείνουμε να δημιουργηθεί ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια αποκλειστικά για τους Έλληνες της Διασποράς, από την οποία θα εκλέγεται συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών προερχόμενοι από τον Ελληνισμό της διασποράς.

Η εκλογική αυτή περιφέρεια μπορεί να είναι χωρισμένη σε εκλογικές ζώνες: από τις οποίες θα εκλέγονται οι βουλευτές της Διασποράς αναλογικά, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κάθε ζώνης της  περιφέρειας.

Με αίτησή του ο κάθε Έλληνας κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του τόπου μόνιμης κατοικίας του, οι οποίοι θα ανανεώνονται κάθε χρόνο και θα οριστικοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από κάθε εκλογική διαδικασία.

Ο τρόπος και ο μηχανισμός που θα υποστηρίξει αυτή την διαδικασία θα συγκεκριμενοποιθεί σε νόμο, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να θέσει σε διαβούλευση.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Ν.Κ: Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα να «χαλαρώσει» και η σχέση του μητροπολιτικού κέντρου με τον απόδημο ελληνισμό. Μειώθηκαν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, σταμάτησε η αποστολή βιβλίων, δεν υπάρχει πλέον το δορυφορικό κανάλι της ΕΡΤ, απολύθηκαν οι ανταποκριτές του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις χώρες όπου υπάρχουν οι μεγάλες κοινότητες Ελλήνων, περιορίστηκαν οι επισκέψεις αλλά και τα προγράμματα φιλοξενίας αποδήμων νέων. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που οι ίδιοι οι απόδημοι κινητοποιήθηκαν από μόνοι της για να στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο την Ελλάδα. Υπάρχει σκέψη να αξιοποιηθεί το κεφάλαιο που λέγεται απόδημος ελληνισμός; Και με ποιο τρόπο;

Απάντηση: Είναι γεγονός πως η οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια τον περιορισμό της ελλαδικής συμβολής στην ενίσχυση των δεσμών του Ελληνισμού της Διασποράς με την Ελλάδα. Δεν ήταν όμως όλες οι σχετικές με τις συνέπειες αυτές αποφάσεις των προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά  ειδικών αποφάσεων όπως για παράδειγμα το κλεισιμο της ΕΡΤ που στόχευαν στον περιορισμό της δημοκρατίας και της πολυφωνίας στην ελληνική δημόσια τηλεόραση. Με τον νόμο 4325/2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επαναλειτούργησε η ΕΡΤ, η οποία θα συμβάλλει και αυτή με τον δικό της τρόπο στην ενίσχυση των δεσμών του Ελληνισμού της Διασποράς με την Ελλάδα.

Το ζήτημα της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό αλλά και πολύ σύνθετο ταυτόχρονα. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα τείνει να εξαντλήσει τα όριά του. Προσανατολισμένο καθώς είναι κυρίως στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή των Αποδήμων Ελληνοπαίδων στα ελληνικά ΑΕΙ, αφήνει λίγα περιθώρια στην ανάπτυξη και άλλων μορφών οργάνωσης και στηριξης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στις χώρες στις οποίες ζουν και εργάζονται οι Ελληνες της Διασποράς.

Η παρουσία του Ελληνισμού της Διασποράς ως πολιτισμικής κοινότητας   εκδηλώνεται ως προσπάθεια συγκρότησης μιας  «ταυτότητας»  η οποία θα στηρίζεται στα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία της ελληνικής τους καταγωγής κατά τρόπο που αυτή η «ταυτότητα» να συνθέτει την βάση της διαφοροποίησης και αυτοπροσδιορισμού του Ελληνισμού ως αυτοτελούς οντότητας και να επιβεβαιώνει με την σταθερή της αναπαραγωγή την διαφοροποιητική της λειτουργία.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως πρέπει:

Να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο κέντρων καλλιέργειας  της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην αλλοδαπή και να παρέχεται στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού μια δημόσια παιδεία που θα εξασφαλίζει την ελληνικότητά τους, θα εμποδίζει την αναγκαστική αφομοίωσή τους στις κοινωνίες που ζουν και θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ίσες δυνατότητες µε τους νέους των χωρών στις οποίες ζουν.

Η καλύτερη λύση σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται στην ένταξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Γύρω από έναν κοινό κορμό βασικής δημόσιας εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύσσονται σειρές μαθημάτων βασισμένων στον πολιτισμό και την αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς.

Παράλληλα και στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της Ελλάδας θεωρούμε πως πρέπει να αναπτυχθούν παλαιές και νέες μορφές πολιτιστικής επικοινωνίας του Ελληνισμού της Διασποράς με τον Ελλαδικό και Κυπριακό Ελληνισμό, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα φιλοξενίας, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι μετεκπαιδεύσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια αποφοίτων των εδρών νεοελληνικών σπουδών, οι οποίοι και θα στελεχώσουν όλες τις βαθμίδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η οικονομική κρίση,  που πλήττει την Ελλάδα,  προκάλεσε εκτός  των άλλων και,  νέο κύμα μετανάστευσης του πιο παραγωγικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Χιλιάδες νέοι και νέες με ανώτατο επίπεδο σπουδών έχουν εγκαταλείψει την χώρα για να βρουν εργασία. Παρ’ όλα αυτά,  έχουμε ήδη δώσει προτεραιότητα στην απλούστευση των  γραφειοκρατικών διαδικασιών,  που εξουθενώνει  τον Έλληνα του εξωτερικού.

Απώτερος σκοπός μας είναι η αξιοποίηση των συναισθηματικών δεσμών ώστε  η νέα γενιά να αποκτήσει σταθερούς δεσμούς με την Ελλάδα μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που θα ενισχύσουν  τις τοπικές  κοινωνίες και θα συμβάλλουν στον επιμορφωτικό - θεματικό τουρισμό της  χώρας.

Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε πως θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα σχέση του Απόδημου με τον Ενδημο Ελληνισμό. Μια σχέση αλληλοϋποστήριξης και καθόλου ευκαιριακή.


Η ΒΙΖΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν.Κ:Για χρόνια οι ομογενείς πιέζουν ώστε να υπογραφεί διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για χορήγηση βίζας σε νέους με δικαίωμα εργασίας για ένα χρόνο. Τελικά αν και υπογράφτηκε, μετά από πολλές προσπάθειες, ένα σχετικό μνημόνιο μεταξύ των δυο χωρών, εντούτοις δεν έχει επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ακόμα, την στιγμή που η Αυστραλία έχει ανάλογες συμφωνίες με δεκάδες άλλες χώρες. Είναι στις προθέσεις σας να προωθήσετε την επικύρωση της σχετικής συμφωνίας;

Απάντηση: Η εν λόγω συμφωνία θα προωθηθεί για επικύρωση στην επόμενη Βουλή. Οι σχετικές υπογραφές από τους συναρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη τεθεί.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ

Την συμφωνία υπέγραψαν τον Μάϊο 2014 στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στην Καμπέρα, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μόλις επικυρωθεί από την ελληνική Βουλή.

Ο Σκοτ Μόρισον, επισήμανε ότι εάν το πρόγραμμα έχει επιτυχία, τότε θα μπορούσε να επεκταθεί. Μια πρόταση στην οποία είχε συμφωνήσει και η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος. Στις συζητήσεις αναφέρθηκε ότι «υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εμβάθυνσης των τουριστικών σχέσεων των δύο χωρών.»

Η πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη συμφωνία, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και ήταν αίτημα της ομογένειας, θα επιτρέψει στις δυο χώρες την καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων και παράλληλα των σχετικών τάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά τόσο τους Ελληνες όσο τους Αυστραλούς φοιτητές οι οποίοι θα θελήσουν να έλθουν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη σχετική συμφωνία.

Για να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από την ελληνική Βουλή. Και, μέχρι στιγμής, δεν έχει επικυρωθεί από την ελληνική Βουλή.

Η αυστραλιανή πλευρά λέει ότι αναμένει την επικύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο λόγος που καθυστέρησε  η Ελλάδα δεν ξεκαθαρίστηκε ακριβώς.

Ο χρόνος που χρειάζεται μία συμφωνία  για να τεθεί σε εφαρμογή, ποικίλει από χώρα σε χώρα. Η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε γραφειοκρατία ή απλά σε διαφορετικό σύστημα διεκπεραίωσης των διαφόρων Κρατικών υποθέσεων. Ακόμη και στο πόσα υπουργεία  σε κάθε χώρα παρεμβάλονται ως συναρμόδια κλπ.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, εκτός από το υπουργείο Εξωτερικών, συναρμόδια είναι και τα υπουργεία Υγείας και, φυσικά, Τουρισμού.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τα σχέτικά έγγραφα έπρεπε να φύγουν από το υπουργείο Εξωτερικών για τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, από κει για το υπουργείο Υγείας και, τέλος, για το υπουργείο Τουρισμού που θα κατάρτιζε το Σχέδιο Νόμου για να φθάσει προς ψήφιση στη Βουλή. Στη συνέχεια θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για να λάβει ισχύ Νόμου.

Σε κάποιο σημείο της όλης διαδρομής, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι τα έγγραφα παράπεσαν με αποτέλεσμα να προκύψει ένα “αδρανές κενό” όπου κανείς δεν τα αναζήτησε γιατί η κάθε πλευρά υπέτεθε ότι τα είχε η άλλη, ενώ μεσολάβησε και ανασχηματισμός σε κάποια από τα συναρμόδια υπουργεία.

Όταν δημιουργήθηκε ζήτημα, από δημοσιεύματα του Νέου Κόσμου (επί κυβερνήσεων Σαμαρά) από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι τα έγγραφα είχαν χαθεί με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τα στείλει για δεύτερη φορά το υπουργείο Εξωτερικών για να ξαναρχίσει η όλη διαδρομή των εγγράφων από την αρχή!

 

Όταν ήρθε στην εξουσία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλα  πήραν το δρόμο τους για την επικύρωσή  της συμφωνίας που ανακόπηκε η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες…

Read more from

Copyright © 2009-2018 Ethnic Publications Pty Ltd ABN 13005 255 087