Πληρώνεστε το κρατικό επίδομα σύνταξης; Θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να παραμείνετε εκεί για πάνω από έξι εβδομάδες; Ανησυχείτε για το αν το ποσό της σύνταξής σας θα μειωθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα; Δεν έχετε σκοπό να αποκτήσετε νέα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο που θα λαμβάνετε τη σύνταξή σας στο εξωτερικό; 

Αν σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις απαντήσατε «ναι» τότε οι πληροφορίες που ακολουθούν σας ενδιαφέρουν άμεσα.

Ας αρχίσουμε από το ποσό του κρατικού επιδόματος σύνταξης που λαμβάνουν σήμερα όσοι ηλικιωμένοι το λαμβάνουν εξ ολοκλήρου. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ανώτατο ποσό κρατικής σύνταξης που λαμβάνει ένας συνταξιούχος που ζει μόνος του ή ένα ζευγάρι συνταξιούχων.

Το pension supplement και το energy supplement προστίθενται στο ποσό της σύνταξης.

Ανά 15νθήμερο      Άγαμος      Ζεύγος ανά άτομο     Ζεύγος μαζί

Ανώτερο ποσό     $814.00     $613.60                     $1,227.00

Pension supp.     $66.30         $50.00                     $100.00

Energy supp.      $14.10         $10.60                     $21.20

Σύνολο              $894.40        $674.20                   $1,348.40

 

*Διαβάστε περισσότερα στκην αυριανή έντυπη έκδοση του “Νέου Κόσμου”