Μπορεί ο περισσότερος κόσμος να θεωρεί τα ιδιωτικά σχολεία ανώτερα από τα δημόσια, όμως αυτή η αντίληψη καταρρίπτεται αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα των μαθητών τους στις εισαγωγικές εξετάσεις VCE.

O Dr. David Zynger, καθηγητής, παιδαγωγός και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Monash, χρησιμοποίησε στοιχεία από το VCAA και το MySchool με στόχο να συγκρίνει τις επιδόσεις στις εισαγωγικές εξετάσεις, μαθητών με παρόμοιο κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιδόσεις των μαθητών από δημόσια σχολεία είναι ίσες και καλύτερες σε σύγκριση με αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικά.

Η έρευνα έδειξε επίσης πως ο δείκτης ICSEA του κάθε σχολείου, που λαμβάνει υπόψη το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, μαζί με το ποσοστών Αβοριγίνων μαθητών, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις επιδόσεις των μαθητών του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Όσο χειρότερο το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο του σχολείου τόσο χαμηλότερος είναι και ο μέσος όρος των μαθητών στις εξετάσεις VCE.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως αυτή του σχολείου Narre Warren South P-12. Οι 2200 μαθητές του σχολείου προέρχονται από 64 εθνικότητες με μεγάλο αριθμό προσφύγων, ενώ αρκετοί από αυτούς ξεκινούν με δυσκολίες στη γλώσσα. Αυτά τα στοιχεία όμως δεν εμπόδισαν τους μαθητές να σημειώσουν εξαιρετικό μέσο όρο 30 στις εξετάσεις VCE, ξεπερνώντας ακόμη και ορισμένα ιδιωτικά σχολεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι προσπάθειες των καθηγητών φαίνεται πως έπιασαν τόπο αφού παραδίδουν επιπλέον μαθήματα εκτός σχολικού ωραρίου, βοηθώντας τους μαθητές να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Παρακάτω, παραθέτουμε το μέσο όρο επιδόσεων των μαθητών κάθε σχολείου στις εξετάσεις VCE σύμφωνα με την έρευνα του Dr. David Syngier:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Princes Hill SC (31), Koonung SC (31), Strathmore SC (32), Mentone Girls’SC (31), Kew High School (30), Vermont (31)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Christian College (31), Belgrave Heights Christian School (30), Emmaus College (30), Aquinus College (30), Mount Evelyn Christian School (30).