Δύο ενδιαφέρουσες διαλέξεις πρόκειται να δώσει η Δρ Κατερίνα Μπρέγιαννη, διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης.

Η πρώτη διάλεξη με θέμα «Πολιτική εξουσία και κοινωνικές ιεραρχίες στο Ιόνιο Κράτος (1814-1864)» πρόκειται να δοθεί στα αγγλικά, την Πέμπτη 15 Μαρτίου, στο Ελληνικό Κέντρο και η δεύτερη με θέμα «Οι Ιόνιοι νήσοι τον 19ο αιώνα» πρόκειται να παρουσιαστεί στα ελληνικά, την Κυριακή 18 Μαρτίου, στην αίθουσα διαλέξεων της Φιλανθρωπικής Ενωσης Ιθακήσιων.

Οι διαλέξεις βασίζονται στην επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, ενώ αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση και το κυβερνητικό σύστημα του, υπό βρετανική Προστασία, Ιονίου Κράτους. Ως αντίστιξη, η διαμόρφωση της τοπικής κοινωνικής δομής ήταν αλληλένδετη με τον διοικητικό μηχανισμό.
Από μεθοδολογική άποψη, επομένως, η χρήση διοικητικών αρχείων μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία της σύνθεσης, σε μια προσπάθεια απεικόνισης των κοινωνικών δικτύων και στην αποσαφήνιση του σχηματισμού τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών ταυτοτήτων. Ωστόσο, η ένταξη της εμπειρικής έρευνας στο ιστορικό πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη.

Η παρουσίαση εξετάζει τη σταδιακή διαμόρφωση του κρατικού μηχανισμού αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται ο σταδιακός εξορθολογισμός της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διοίκηση (ιταλικά, αγγλικά και στη συνέχεια και τα ελληνικά) διασαφηνίζει μεταρρυθμίσεις ή μεταβολές του κρατικού μηχανισμού, καθώς και σχετίζεται με την ”εμφάνιση” μιας τοπικής ταυτότητας.

Το προσωπικό που στελεχώνει τη διοίκηση εξετάζεται επίσης, ενώ η αναφορά στα προηγούμενα συνταγματικά κείμενα της Επτανησιακής Πολιτείας (1803) καταγράφει τη συνάντηση θεσμικής συνέχειας και ασυνέχειας. Έτσι, οι διοικητικοί μηχανισμοί του Ιονίου κράτους αναλύθηκαν στην αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινωνία, ως δείκτης των ευρύτερων βρετανικών αποικιακών πρακτικών.

Η Κατερίνα Μπρέγιαννη είναι διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο και ανέλαβε ερευνητικά καθήκοντα από το 2003. Είναι εξωτερική επιστημονική συνεργάτης της ομάδας “Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale, CRH-EHESS, Paris”, όπου και συμμετέχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή μεσοπολεμική κρίση από νομισματική σκοπιά, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκεται σε ένα συλλογικό πρόγραμμα για τη ιστορία των διεθνών οργανισμών. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγήτρια του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου όπου και δίδασκε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία (2001-2011) και επιστημονική συνεργάτης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (1999-2004). Οι διδακτορικές της σπουδές, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Σορβόννη τον Ιούνιο του 2001, επικεντρώθηκαν στην ελληνική αγροτική οικονομία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Έχει εκδώσει σειρά άρθρων για τη σύγχρονη ελληνική οικονομική και κοινωνική ιστορία καθώς και τρία επιστημονικά συγγράμματα.

ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Πρώτη Διάλεξη (στα Αγγλικά)
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, 7.00μμ
Ελληνικό Κέντρο (Mez, 168 Lonsdale Street, Μελβούρνη)
Δεύτερη διάλεξη (στα Ελληνικά)
Κυριακή, 18 Μαρτίου, 3.00μμ
Φιλανθρωπική Ένωση Ιθακήσιων (329 Elizabeth Street, Melbourne)