Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η έλλειψη πολιτισμικής ποικιλομορφίας σε υψηλόβαθμες θέσεις επιχειρήσεων στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής Leading For Change, το 97% των CEO έχουν αγγλοκελτική (75,9%) ή ευρωπαϊκή (19%) καταγωγή, όπως και το 95% των ανώτερων στελεχών. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό σημαίνει πως μόλις 11 από τα 371 ανώτατα και ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων είναι μη-Ευρωπαίος ή ιθαγενής.

Η έκθεση διερεύνησε το πολιτισμικό υπόβαθρο από CEO στις 200 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Αυστραλία (ASX 200), επικεφαλείς ομοσπονδιακών και κρατικών υπηρεσιών και αντιπρυτάνεις πανεπιστημίων, καταλήγοντας σε απογοητευτικά συμπεράσματα όσον αφορά τη δίκαιη εκπροσώπηση του πληθυσμού.

Ενδεικτικό είναι ότι στα υπουργεία της κυβέρνησης, μόνο 1 από τα 30 άτομα ήταν μη-ευρωπαίος ή ιθαγενής. Ο αντίστοιχος αριθμός μεταξύ των αντιπροέδρων στα πανεπιστήμια είναι 1 στους 39, ενώ ανάμεσα σε όλα τα κρατικά και ομοσπονδιακά ηγετικά στελέχη είναι μόλις 1 στους 103.

Ο Dr. Tim Soutphommasane, επίτροπος κατά των φυλετικών διακρίσεων, επεσήμανε στο ABC News πως σύμφωνα με την απογραφή του 2016, το 24% του πληθυσμού της Αυστραλίας ήταν είτε μη-Ευρωπαίοι είτε Αβοριγίνες.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων εκπροσωπούν αναλογικά όλες τις φυλές, κάτι που εγείρει αμφιβολίες για το αν η αγορά αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο όλους τους ανθρώπους όσον αφορά τις ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, ενώ καθιστά αναγκαία τη θέσπιση στόχων πολιτισμικής ποικιλομορφίας σε αυτές.