Από τα μέσα Σεπτεμβρίου αρχίζει το νέο σχολικό έτος στην Ελλάδα για το 2018-2019. Το Γυμνάσιο μαζί με το Λύκειο είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. Το Γυμνάσιο αποτελείται από τρεις τάξεις Α΄, Β΄και Γ΄. Η φοίτηση αρχίζει μετά το Δημοτικό Σχολείο και είναι υποχρεωτική. Μετά το Γυμνάσιο η φοίτηση μπορεί να συνεχιστεί στο Λύκειο, που αποτελείται και αυτό από τρεις τάξεις Α΄, Β΄και Γ’, η παρακολούθησή του όμως δεν είναι υποχρεωτική. Το παλιό εξαετές Γυμνάσιο χωρίστηκε στα δύο αυτά μέρη μετά τη Γλωσσική Μεταρρύθμιση του 1976, όταν μπήκε και η Δημοτική Γλώσσα στην εκπαίδευση, αλλά και σε όλο τον ελληνικό δημόσιο βίο. Εδώ όταν μιλάμε για Απολυτήριο εννοούμε το Απολυτήριο από την Γ΄Λυκείου, όπως παλιά λέγαμε το Απολυτήριο Γυμνασίου.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στη Βικτώρια της Αυστραλίας έχουμε το εξατάξιο Γυμνάσιο και οι τάξεις του ονομάζονται 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η Χρονιά ή Έτος και στα Αγγλικά Year 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Οι τάξεις 11η και 12η είναι το VCE, ήτοι το Victorian Certificate of Education = Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (Σπουδών), δηλαδή όπως το παλιό Απολυτήριο του εξατάξιου Γυμνασίου και σήμερα Απολυτήριο από την Τρίτη Λυκείου. Οι κατευθυντήριες πτυχές της ύλης του VCE καθορίζονται από την κυβέρνηση, αλλά η επιμέρους ύλη καθορίζεται από τα ίδια τα Γυμνάσια, όπως και ό,τι διδάσκεται στις μικρότερες τάξεις.

Επίσης, να αναφέρουμε εδώ ότι δεν υπάρχει Αυστραλιανό Απολυτήριο Γυμνασίου, γιατί η εκπαίδευση είναι πολιτειακό προνόμιο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν ορίζει τίποτε. Κάθε Πολιτεία διδάσκει ό,τι θέλει και ονομάζει τα απολυτήριά της όπως τα ορίζουν τα αντίστοιχα πολιτειακά υπουργεία Παιδείας.

Σε γενικές γραμμές, το νέο ελληνικό Απολυτήριο θα είναι παρόμοιο με το δικό μας εδώ VCE και η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ή ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) θα γίνεται σχεδόν με τα ίδια κριτήρια, χωρίς να υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις σε αυτά.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο Απολυτήριο για τα Λύκεια θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2019-1920. Θα αναμορφωθούν οι Β΄και Γ΄Λυκείου. Οι εγκύκλιες σπουδές θα ολοκληρώνονται στη Β’ Λυκείου. Στην Γ’ Λυκείου, οι μαθητές θα διαλέγουν μαθήματα από τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού και η καθεμία από τις Ομάδες, αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα το 40% του βαθμού θα προκύπτει από τα αποτελέσματα των ενδοσχολικών γραπτών και εξετάσεων και το 60% από τους βαθμούς των εξωτερικών εξετάσεων.

Το σημερινό μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία, τώρα θα λέγεται Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, στο οποίο θα εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι και όλων των ομάδων Προσανατολισμού. Για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρία μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα) και Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από το μέσο όρο όλων των μαθημάτων που θα διδάσκονται στην Γ΄ Λυκείου.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα έχουμε το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία και, όπως σημειώθηκε παραπάνω, τώρα το μάθημα θα λέγεται Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Εδώ θα ήθελα να κάνω μερικές επισημάνσεις τις οποίες θεωρώ πολύ σημαντικές.

Στα Αγγλικά λέμε μόνο English –σε όλες και για όλες τις περιπτώσεις– μια έννοια που συμπεριλαμβάνει τη Λογοτεχνία, τη Γραμματεία και κάθε άλλο που σχετίζεται με τη γλώσσα από τότε που άρχισε να ομιλείται μέχρι σήμερα. Η γλώσσα είναι μία συνέχεια μέχρι τότε που υπάρχουν χρήστες και τη χρησιμοποιούν. Μιλώ ή κάνω Ελληνικά σημαίνει –το επαναλαμβάνω- ότι συμπεριλαμβάνει και τη Λογοτεχνία και τη Γραμματεία και κάθε άλλο που σχετίζεται με τη γλώσσα από τότε που άρχισε να ομιλείται μέχρι σήμερα.

*Το Μέρος Β’ θα δημοσιευτεί στον «Νέο Κόσμο» της Δευτέρας, 17 Σεπτεμβρίου 2018.