Οι Έλληνες μετανάστες που ζουν εκτός Ελλάδας για πολλές δεκαετίες δεν έχουν θέση αλλά και είναι επικίνδυνο να αποφασίζουν για την τύχη του Ελληνικού λαού τη στιγμή που δεν γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα και δεν επηρεάζεται ο βίος τους από τα Ελληνικά τεκταινόμενα.

Αυτή είναι η θέση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας όπως επαναδιατυπώθηκε κατά την τακτική συνεδρίαση των μελών της που έγινε χθες στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σαιντ Άλμπανς της Βικτωρίας.

Ωστόσο, με δεδομένη την πρόσφατη επαναφορά στο προσκήνιο του θέματος της ψήφου στους μετανάστες, η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί εκτενέστερα όταν γίνουν γνωστές με περισσότερη σαφήνεια οι προθέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της Ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού.

Στον τομέα της Ελληνικής παιδείας, η Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τη σταθερή της προσήλωση στη συνέχιση των Ελληνικών Απογευματινών Σχολείων. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την διδακτέα ύλη και τονίσθηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού, εξεύρεσης, καταρτισμού και ανταλλαγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλων για τα παιδιά της παροικίας μας.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη ανταλλαγής επισκέψεων και κοινών εκδηλώσεων ανάμεσα στα σχολεία των Κοινοτήτων-μελών της Ομοσπονδίας ώστε να δημιουργηθεί επαφή και να αναπτυχθούν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους των διαφόρων Κοινοτήτων.

Στον πολιτιστικό τομέα έγινε αναφορά στην πολυποίκιλη δράση των Κοινοτήτων και τονίσθηκε η υποχρέωση των μεγαλυτέρων Κοινοτήτων να υποβοηθούν με κάθε δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας σε όλες τις κατά τόπους κοινότητες της Ομοσπονδίας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, επίσης, τα κύρια εθνικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και την παροικία. Τονίστηκε ότι η Ομοσπονδία είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της Κύπρου από κάθε ξένη επιβουλή.

Στο Κυπριακό η Ομοσπονδία επανέλαβε την πάγια θέση της για άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από το νησί. Η Ομοσπονδία δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή της στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στηρίζει τη συνέχιση των προσπαθειών για την επανένωση της Κύπρου, στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως ορίζουν οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ομοσπονδία στέκεται αλληλέγγυα στον λαό της Ελλάδας, που δοκιμάστηκε πρόσφατα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που στοίχισαν τον θάνατο σε πολλές δεκάδες κατοίκων και προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές. Οι Κοινότητες της Ομοσπονδίας αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που καταβάλλουν για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας προς ενίσχυση των πυρόπληκτων και οι οποίες θα συνεχίσουν ακόμη για κάποιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή για καλύτερο συντονισμό
και ορθή αξιοποίηση των χρημάτων που θα συλλεχθούν σε έργα δημοσίου συμφέροντος στην πληγείσα περιοχή και με τρόπο που θα υποβοηθηθούν οι απλοί πολίτες να ανοικοδομήσουν τον τόπο και τη ζωή τους.

Στο θέμα που εγείρεται κατά καιρούς, περί δικαιώματος ψήφου στους μετανάστες, είναι γνωστή η θέση της Ομοσπονδίας ότι οι Έλληνες μετανάστες που ζουν εκτός Ελλάδας για πολλές δεκαετίες δεν έχουν θέση αλλά και είναι επικίνδυνο να αποφασίζουν για την τύχη του Ελληνικού λαού τη στιγμή που δεν γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα και δεν επηρεάζεται ο βίος τους από τα Ελληνικά τεκταινόμενα. Ωστόσο, με δεδομένη την πρόσφατη επαναφορά στο προσκήνιο του θέματος ψήφου στους μετανάστες, η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί εκτενέστερα όταν γίνουν γνωστές με περισσότερη σαφήνεια οι προθέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας.

Η Ομοσπονδία συζήτησε επίσης το θέμα του πολυπολιτισμού στην Αυστραλία και αποφασίσθηκε όπως συνεχίσουν τα διαβήματα προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας για τη συνέχιση της διδαχής της Ελληνικής αλλά και των κυριοτέρων γλωσσών των εθνικοτήτων μέσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας, την επαρκή χρηματοδότηση και συνέχιση της διδαχής της Αγγλικής γλώσσας για τους νεομετανάστες, την επαρκή χρηματοδότηση των υπηρεσιών διερμηνέων και μεταφραστών, την επαρκή χρηματοδότηση των μεταναστευτικών εθνικοτήτων για τη συνέχιση των γλωσσών και εθνικών τους παραδόσεων και τη στήριξη των μέσων μαζικής τους επικοινωνίας.

Η Ομοσπονδία ανανέωσε το ραντεβού για τις αρχές του επόμενου έτους, 2019.

Για την Ομοσπονδία Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας,

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΝΗΣ

Ο Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΣ