Γκάφα ολκής από το υπουργείο Εμπορίου, το οποίο με λανθασμένους χειρισμούς κατάφερε αμαχητί να χάσει ένα από τα δύο όπλα που είχε για προστασία του εμπορικού σήματος του χαλουμιού. Πλέον, ακυρώθηκε το εμπορικό σήμα που ήταν κατοχυρωμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραμένει στα χέρια της Δημοκρατίας το εμπορικό σήμα που έχει εγγραφεί ως κοινοτικό στις Βρυξέλλες από τον Ιούλιο του 2000.

Σημειώνεται ότι ο σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας που πέτυχε την ακύρωση, υπέβαλε με την προσωπική του ιδιότητα αίτηση για ακύρωση του κοινοτικού σήματος, ενώ η ίδια η βρετανική εταιρεία υπέβαλε αίτημα για ακύρωση του εμπορικού σήματος στην Κύπρο. Τονίζεται ότι είναι ο ίδιος σύμβουλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων και του τυροκομείου που διατηρούν, ενώ η βρετανική εταιρεία διακινεί στην αγορά της Βρετανίας χαλούμια που παρασκευάζει και το τυροκομείο των αγελαδοτρόφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστολή ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018 που φέρει την υπογραφή του εν λόγω συμβούλου εκ μέρους της βρετανικής εταιρείας, η οποία απευθύνεται στους υπουργούς Εμπορίου και Γεωργίας, ζητά συνάντηση σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ζήτησε να αποσυρθούν οι αιτήσεις ακύρωσης των εμπορικών σημάτων, με αντάλλαγμα να δεχθεί η Δημοκρατία τροποποίηση του φακέλου του χαλουμιού έτσι ώστε να περιλαμβάνονται τα προϊόντα χαλουμιού που εμπορεύεται η εν λόγω εταιρεία και τα διακινεί στην αγγλική αγορά.

Η αγγλική εταιρεία John & Pascalis Limited, ιδιοκτησίας Ελληνοκυπρίων που ζουν για χρόνια στην Αγγλία, έσυρε στα δικαστήρια την Κυπριακή Δημοκρατία στις 22 Δεκεμβρίου 2017 με αίτημα για ακύρωση ή την ανάκληση του εμπορικού σήματος του χαλουμιού από το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το υπουργείο Εμπορίου, για λόγους που διερευνήθηκαν πειθαρχικά και θα τεθούν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, δεν υπερασπίστηκε το εμπορικό σήμα ενώπιον των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το υπουργείο Εμπορίου αντέδρασε πολύ καθυστερημένα και αφού προηγουμένως το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της Βρετανίας το είχε αναζητήσει τρεΙς φορές προκειμένου να του παραθέσει έκθεση γεγονότων, ώστε να υπερασπιστεί το εμπορικό σήμα. Η εν λόγω επιστολή διαβιβάζεται από δύο λειτουργούς του υπουργείου Εμπορίου. Σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τρίτος λειτουργός έδωσε οδηγίες σε τέταρτο λειτουργό να μεταφέρει το αίτημα του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας στον Γενικό Εισαγγελέα. Ωστόσο, το αίτημα δεν εστάλθηκε ποτέ.