Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο δικαστικών μαχών, ο φάκελος για την κατοχύρωση του ονόματος «χαλλούμι» ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) παίρνει το δρόμο για την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της «Alpina Farm» και επικύρωσε την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου για εγγραφή της ονομασίας «χαλλούμι/halloumi» ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Η «Alpina Farm», ταυτόχρονα με την καταχώριση της προσφυγής, είχε εξασφαλίσει από το Ανώτατο Δικαστήριο και διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν στο Υπουργείο να αποστείλει το φάκελο του χαλλουμιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την τελική έκβαση της προσφυγής. Διάταγμα το οποίο, βεβαίως, έπαψε από χθες να ισχύει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας κίνησε τάχιστα τις διαδικασίες για αποστολή του φακέλου στην Ε.Ε. το συντομότερο δυνατόν.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και με τη θέσπιση, το 2006, της νομοθεσίας περί της Προστασίας Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου υπέβαλε αίτηση για εγγραφή του χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ. Η αίτηση του Συνδέσμου Τυροκόμων βρήκε όμως μπροστά της την ένσταση της «Alpina Farm».

Το όλο θέμα εξετάστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε βάσει του σχετικού Νόμου και το τελικό πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβλήθηκε στον Υπουργό Γεωργίας ως την αρμόδια Αρχή για λήψη της απόφασης.

Ο υπουργός, από πλευράς του, απέρριψε την ένσταση της «Alpina Farm» καθώς και άλλες οι οποίες είχε υποβληθεί από άλλες εταιρείες και στις 22 Φεβρουαρίου του 2008 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου για αποστολή φακέλου στην Ε.Ε. με σκοπό την κατοχύρωση του ονόματος «χαλλούμι» ως ΠΟΠ.

Δύο από τα βασικά σημεία που επικαλέστηκε ο υπουργός για απόρριψη της ένστασης της «Alpina Farm» ήταν ότι η εταιρεία «…δεν απέδειξε ότι κυκλοφορούσε στην αγορά, για πέντε τουλάχιστον χρόνια, όπως η σχετική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης προϊόντος ΠΟΠ, χαλλούμι το οποίο να παρασκευάζεται από γάλα της φυλής αιγών Alpina» και επιπλέον ότι «…η συμπερίληψη του γάλακτος της εν λόγω φυλής για την παραγωγή χαλουμιού θα αποδυνάμωνε το δεσμό του προϊόντος με τη γεωγραφική περιοχή».