Ένα πολύ ενδιαφέρον και καινοτόμο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συνεργασίας του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Ψυχικού) και των Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (ΕΚΜ), με τίτλο «Μελβούρνη–Αθήνα: Μια διαδρομή Φιλίας», εγκαινιάσθηκε πρόσφατα, στο παράρτημα Balwyn των σχολείων της Κοινότητας.

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) ενέκρινε στις 4 Οκτωβρίου 2016 την πρόταση της εκπαιδευτικού και κοινωνιολόγου, Μαρίας-Φιλιώς Τριδήμα, για την υλοποίηση ενός Προγράμματος, το οποίο επενδύει στο τρίπτυχο: (α) Online μάθηση, (β) Εξ αποστάσεως μεντορεία (mentoring) μεταξύ των μαθητών/τριών των Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού της ΕΚΜ και του ΕΕΙ και (γ) διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και ανοίγει το δρόμο για μια εξαιρετικά ευχάριστη, γόνιμη συνεργασία των σχολείων της Κοινότητας, με ένα από τα πιο αξιοσέβαστα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Ψυχικού). 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του, το Πρόγραμμα «Μελβούρνη–Αθήνα: Μια διαδρομή Φιλίας» έχει διαμορφωθεί, για να υποστηρίξει τις ανάγκες των μαθητών μας στην ελληνική γλώσσα, και συγκεκριμένα στην προφορική συνομιλία, με υποστήριξη και μεντορεία «1-1» από Έλληνες μαθητές/τριες του ΕΕΙ, δηλαδή από φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. 

Εξαιτίας της διττής ταυτότητας των μαθητών μας, εφόσον είναι Έλληνες μαθητές τρίτης Γενιάς που ζουν και μεγαλώνουν στην Αυστραλία, το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, ώστε να τους παρέχει την ευκαιρία να συζητήσουν ήθη και έθιμα στην Αυστραλία, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των Ελλήνων μαθητών του ΕΕΙ για την κοινωνία μας. 

Πριν από δύο εβδομάδες, και σχεδόν δύο μήνες μετά από την ημερομηνία έγκρισης, το Πρόγραμμα «Μελβούρνη–Αθήνα: Μια διαδρομή Φιλίας» ξεκίνησε την όμορφη πορεία του, με 24 μαθητές/τριες (12 ζευγάρια) από τα Σχολεία Balwyn και Doncaster (Σχολεία Γλώσσας και Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης) και από το Κολλέγιο Ψυχικού του ΕΕΙ. 

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν το έργο και, συγκεκριμένα, η κ. Ιωάννα Τσιλιγιάννη, από το Κολλέγιο Ψυχικού του ΕΕΙ και ο Kristian Raspa (Σχολεία Γλώσσας και Πολιτισμού Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης), καθώς και ο διευθυντής των Σχολείων μας κ. Μάνος Τζιμπραγός και ο συντονιστής Σχολικών Μονάδων και διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κ. Απόστολος Αθανασόπουλος, υποστηρίζουν θερμά την πρωτοβουλία. 

Υπεύθυνη για την επαφή ανάμεσα στα δύο σχολεία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος «Μελβούρνη–Αθήνα: Μια διαδρομή Φιλίας» είναι η κ. Μαρία Φιλιώ Τριδήμα. Η κ. Τριδήμα, η οποία έχει την ιδιότητα της κοινωνιολόγου και έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στο Κολλέγιο Ψυχικού του ΕΕΙ για εννέα χρόνια, αξιοποίησε τις εμπειρίες της οικογένειάς της στην Αυστραλία και τη βιβλιογραφία, ώστε να σχεδιάσει ένα Πρόγραμμα με προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετέχοντες. 

Το Πρόγραμμα προσφέρει στο εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται για τη διασπορά στη Μελβούρνη τα τελευταία 100 περίπου χρόνια.