Οι Αυστραλοί πληρώνουν τέσσερις φορές περισσότερα σε διεθνές επίπεδο, για μερικά φάρμακα, σύμφωνα με έρευνα του Grattan Institute, με αποτέλεσμα το 6% των ασθενών να καθυστερεί ή και να αποφεύγει να πάρει τα φάρμακά του.

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής η οποία θα είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση των φαρμάκων και η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το διεθνές επίπεδο, ώστε να μειωθεί η τιμή τους.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος 64 φαρμάκων θα μειωθεί κατά 25% τον ερχόμενο μήνα, σύμφωνα, όμως, με την εν λόγω έρευνα, η μείωση με το παρόν σύστημα είναι πολύ βραδυκίνητη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές των φαρμάκων στην Αυστραλία είναι διπλάσιες από εκείνες στην Μ. Βρετανία και 3,1 υψηλότερες από τη Ν. Ζηλανδία.

Έτσι, το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού Arimidex, στοιχίζει $19,20 για ένα κουτί 30 1mg. ενώ στη Μ. Βρετανία τιμάται $2,45.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι κανονισμοί οι οποίοι διέπουν την τοποθεσία και την συγκρότηση φαρμακείων θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτοι ώστε να προσφέρουν την ευχέρεια στους φαρμακοποιούς να μειώνουν, αν επιθυμούν, την τιμή των φαρμάκων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μειώνεται και το εισόδημά τους.

Οι φαρμακοποιοί, προτείνεται, θα μπορούσαν να προσφέρουν εμβολιασμούς, πληροφορίες για φάρμακα σε ασθενείς, αναθεώρηση χρήσης φαρμάκων, επανάληψη συνταγών και ρύθμιση δόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουν οι συγγραφείς της εν λόγω μελέτης, η Αυστραλία θα πληρώνει πολύ λιγότερα για συνήθη φάρμακα.