Με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Προξενείο Σίδνεϊ κάνει γνωστό ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του 2017. 

Οι εγγραφές των υποψηφίων θα πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στην ιστοσελίδα:

http://www.greeklanguage.gr/certification/application/index.html

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους, υπάρχει δυνατότητα για έντυπη καταχώριση των αιτήσεων μέσω της υπεύθυνης για το Εξεταστικό Κέντρο Σίδνεϊ, Ελένης Παπαγιαννοπούλου ([email protected]).

Η καταληκτική ημέρα για την εγγραφή των υποψηφίων είναι η Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017. Οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 θα πραγματοποιηθούν στις 16 Μαΐου, για το επίπεδο Β2 και Γ1 στις 17 Μαΐου και για το επίπεδο Γ2 στις 18 Μαΐου 2016. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα και τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του επιπέδου τους τον Απρίλιο 2017 και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Εξεταστικού Κέντρου Σίδνεϊ στη διεύθυνση: http://hellenicedusydney.weebly.com/certificate

Δείγματα θεμάτων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα:

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12

Υπενθυμίζεται ότι το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, είναι ο μοναδικός κρατικός τίτλος πιστοποίησης ελληνομάθειας, επίσημα αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, που επιβεβαιώνει τη γνώση της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας σε 6 επίπεδα, ξεκινώντας από Α1 για παιδιά 8-12 ετών έως Γ2 για ενήλικες και αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.