Με αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον της η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας, έπειτα από την, κατά πλειοψηφία, απόφαση των μελών της την περασμένη Κυριακή, να πουληθεί το μεγαλύτερο ακίνητο του οργανισμού στην τιμή των $23 εκ.

Η απόφαση ελήφθη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό. Περίπου το 55% όσων ψήφισαν τάχθηκαν με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ της πώλησης του οικήματος στο κεντρικό προάστιο Paddington.

Το οίκημα αποκτήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και επί δεκαετίες αποτελούσε τον «οικονομικό αιμοδότη» του ιστορικού φορέα, γι’ αυτό και στα χείλη πολλών μελών χαρακτηριζόταν ως «Κοινοτικό Μέγαρο» ή το «κόσμημα του στέμματος» για την Κοινοτική περιουσία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το οίκημα (η αρχική κατασκευή του οποίου ήταν για να λειτουργεί ως κινηματογράφος) έδινε μηδαμινό εισόδημα στην Κοινότητα σε σύγκριση με την αξία του.

Η Συνέλευση διεξήχθη σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, καθώς, όπως προδίδει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπήρχαν πολλά μέλη που τάχθηκαν εναντίον της πώλησης. Ουκ ολίγες φορές, η έδρα χρειάστηκε να επέμβει δυναμικά προκειμένου να τηρηθεί η τάξη και να ακούγονται οι ομιλητές.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χάρης Δανάλης, σε δηλώσεις του σε ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι «το Συμβούλιο μπορεί τώρα να ατενίζει με εμπιστοσύνη το μέλλον», προσθέτοντας: «Πρώτος στόχος μας είναι η αγορά ακινήτου ή ακινήτων, που με το εισόδημα που θα δίνουν θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα τα οράματα των μελών, όπως λ.χ. η ίδρυση ενός δεύτερου Κοινοτικού γηροκομείου».

Ο κ. Δανάλης είπε, επίσης, ότι πρακτικά η απόφαση σημαίνει ότι έως το τέλος του προσεχούς Νοεμβρίου η Κοινότητα θα εισπράξει $23 εκ. (ήδη έχει καταβληθεί η προκαταβολή 5% ύψους $1.150.000). Τα χρήματα θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό και θα διατεθούν αποκλειστικά για την αγορά άλλου ακινήτου ή ακινήτων. Γι’ αυτό το σκοπό θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλα μέλη της Κοινότητας, όπως είπε ο κ. Δανάλης.

Κατά τη συζήτηση στη Συνέλευση, ο κ. Δανάλης και τα άλλα μέλη της Διοίκησης εξήγησαν ότι η Επιτροπή που είχε εξετάσει το θέμα (αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. και άλλα μέλη της Κοινότητας) είχε καταλήξει ότι η αξία του οικήματος ήταν γύρω στα $18 εκ., καθώς οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί κατέληγαν σε αυτό το ποσόν.

Όμως στα τέλη του περασμένου έτους με αρχές του 2017 ήρθε η προσφορά των $23 εκ., η οποία συμφωνήθηκε ότι ήταν κατά πολύ υψηλότερη από τις έως τότε εκτιμήσεις.

Όπως αναφέρθηκε, το Συμβούλιο, με την προτροπή και της μεικτής Επιτροπής, προχώρησε στην συμφωνία για κατάθεση της προκαταβολής, με τον όρο όμως ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μόνο εάν την εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Από το διάστημα που όλα αυτά εγνώσθησαν, έφτασαν στα γραφεία της Κοινότητας και δυο-τρεις άλλες προτάσεις, οι οποίες, όμως, κρίθηκαν από την Διοίκηση ως ελλειμματικές και μη ικανοποιητικές.

Στις άλλες φωνές που ακούστηκαν, από κάποιους εκφράστηκε η ευθεία και ρητή αντίθεση στην πώληση, ενώ άλλοι συμφώνησαν μεν στην πώληση, αλλά διαφώνησαν με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Κάποια από τα μέλη που πήραν τον λόγο, αξιοποίησαν την ευκαιρία για να καταφερθούν εναντίον της σημερινής Διοίκησης και της αναποτελεσματικής πολιτικής που αυτή ακολουθεί, όπως είπαν.

Η Συνέλευση ήταν περίπου τετράωρης διάρκειας. Παρέστησαν 418 μέλη, όπως γνωστοποίησε η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε από την Συνέλευση και κλήθηκε να επιληφθεί της καταμέτρησης των ψήφων. Ωστόσο, κάποια μέλη, περίπου 40, έφυγαν πριν την διενέργεια της ψηφοφορίας.

Τα μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν τέσσερις προτάσεις. Από τους εγγεγραμμένους για συμμετοχή, ψήφισαν 377 και βρέθηκαν δύο άκυρα ψηφοδέλτια.

Η πρώτη πρόταση είχε ως εξής: 

«Ότι η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 26 Αυγούστου 2012, «ότι αν ένα κτίριο είναι να πωληθεί θα πρέπει να γίνει με την διαδικασία του πλειστηριασμού», να ανακληθεί» .

Ναι στην πρόταση είπαν 207 μέλη και όχι 168. 

Η δεύτερη πρόταση:

«Ότι η Κοινότητα εγκρίνει την πώληση του κτιρίου στο 1-11 Oxford Street, Paddington, στην Moss Prop Group Pty Limited, για $ 23.000.000,00 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πράξη με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2017». 

Ναι 207,Όχι 166. 

Η τρίτη πρόταση:

«Ότι οποιαδήποτε προκαταβολή και το υπόλοιπο προϊόν της πώλησης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου να κατατεθεί σε χωριστό λογαριασμό Προθεσμιακής Κατάθεσης στο όνομα της «Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας», και αυτή η κατάθεση και κεφάλαια και κάθε δεδουλευμένος τόκος να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αγορά ακινήτου ή ακινήτων»

Ναι 204, Όχι 142.

Η τέταρτη πρόταση:

«Ότι μια Υποεπιτροπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας πρέπει να διορισθεί αποτελούμενη από δέκα (10) άτομα, πέντε (5) από το Διοικητικό Συμβούλιο και πέντε (5) από τα μέλη της Κοινότητας, που θα συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εντοπίσει το κατάλληλο ακίνητο ή ακίνητα που θα αγορασθεί από την Κοινότητα από τα έσοδα της πώλησης του ακινήτου στο 1-11 Oxford Street, Paddington».

Ναι 222, Όχι 147.