Το ποσοστό ανεργίας της χώρας κατά τον Φεβρουάριο, αυξήθηκε κατά 0,2% φτάνοντας το 5,9%, γεγονός που, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην Αποθεματική Tράπεζα να αυξήσει το επίσημο επιτόκιο, κάτι που αναμενόταν να γίνει λόγω της αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ του Ιανουάριο δημιουργήθηκαν 13.500 νέες θέσεις εργασίας, τον Φεβρουάριο 6.400 από αυτές χάθηκαν. 

Η ύφεση στην αγορά εργασίας, έστω και αν είναι οριακή, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην Αποθεματική Tράπεζα που δεν βλέπει ότι πιθανή αύξηση του επίσημου επιτοκίου δεν θα βοηθήσει τον στόχο της για αύξηση του πληθωρισμού μιας και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το εργατικό δυναμικό της χώρας συρρικνώνεται. 

Τα άσχημα νέα για την αγορά εργασίας της χώρας κρύβουν, εντούτοις, μερικά αισιόδοξα μηνύματα, όπως το γεγονός ότι, ενώ κατά τον μήνα Φεβρουάριο χάθηκαν συνολικά 33.500 θέσεις μερικής απασχόλησης, δημιουργήθηκαν και 27.100 θέσεις ολικής απασχόλησης.