Οι αυστραλιανές τράπεζες πολύ πιθανόν να υποχρεωθούν να αυξήσουν κατακόρυφα τα αποθεματικά  τους, μετά την εκτίμηση της Αυστραλιανής Αρχής για την Εποπτεία των Τραπεζών (Αustralian Prudential Regulation Authority), ότι έχουν επικεντρώσει τη δανειοδοτική τους ισχύ στην κτηματαγορά, έναν χώρο που εγκυμονεί κινδύνους με τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές των ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω αρχής Wayne Byres, είπε χαρακτηριστικά, ότι «αν εξακολουθήσουμε να τοποθετούμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό αυγών σ’ ένα καλάθι, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το καλάθι αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ισχυρό».

Η μη αναμενόμενη αυτή μεσολάβηση έγινε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της ίδιας Αρχής, ότι θα θέσει όρια στα δάνεια που πληρώνονται τα επιτόκια μόνο στις τράπεζες (interest – only loans), μια κίνηση που χαρακτήρισε «αντίδραση τακτικής», σε μια υπερθερμαινόμενη αγορά.

Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, ζήτησαν χρόνο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και την εξασφάλιση μεγαλύτερων κεφαλαίων.

«Θα υπάρξει πιθανόν κάποια ανάγκη προσαρμογής, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να το επιτύχουμε εντός λογικών χρονικών ορίων» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Westpac Τζορτζ Φραντζής, προσθέτοντας ότι «οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να μετρηθούν σωστά και να εφαρμοστούν προσεκτικά». 

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Westpac στο παρελθόν είχε ως παρακαταθήκη $3 δις έξτρα για δανειοδοτήσεις και θα μπορούσε άνετα να προβεί και σήμερα στις απαιτούμενες αναπροσαρμογές.

Ο κ. Φραντζής πρόσθεσε, επίσης, ότι «η τράπεζά του εξετάζει προσεκτικά την οικονομική δυνατότητα των δανειοληπτών. Αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε πιθανή αύξηση της τάξης 2.25% των επιτοκίων, κάτι το οποίο δεν βλέπει να συμβεί μεσοπρόθεσμα».

Εκτιμάται ότι οποιαδήποτε κίνηση γίνεται προς την κατεύθυνση του εξαναγκασμού των μεγάλων τραπεζών να αυξήσουν τα κεφάλαια που θα διαθέτουν σε στεγαστικά δάνεια, θα μειώσει τα κέρδη τους σε περίπτωση που αδυνατούν να αυξήσουν ανάλογα και τα στεγαστικά επιτόκια.

Μια τέτοια κίνηση θα επιβραδύνει επίσης τη δανειοδότηση στον τομέα αυτόν ή θα προτρέψει τις τράπεζες να στραφούν σε δανειοδοτήσεις άλλων φορέων της οικονομίας.