Στοχεύοντας στο να ενθαρρύνει τους εργοδότες της χώρας να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό με εγχώρια εργατικά χέρια, πριν καταφύγουν στην εισαγωγή αλλοδαπών εργαζομένων, το Εργατικό Kόμμα, ανακοίνωσε ότι αν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές, θα τριπλασιάσει το κόστος χορήγησης βίζας εργασίας. 

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ο εργοδότης σήμερα καταβάλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης γύρω στα $540 τον χρόνο για την βίζα εργασίας ενός αλλοδαπού υπαλλήλου του. Το Εργατικό Κόμμα σχεδιάζει το ποσόν αυτό να διαμορφωθεί στα $1.600 ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι αν κάποιος εργοδότης απασχολήσει κάποιον αλλοδαπό για τέσσερα χρόνια θα πληρώσει συνολικά $6.400.

Όπως ανέφερε ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Bill Shorten, τα έξτρα έσοδα από την αύξηση του κόστους της βίζας θα διοχετεύονται σε ένα ειδικό ταμείο για την χρηματοδότηση προγραμμάτων εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού της Αυστραλίας.

Ο κ. Shorten ανακοίνωσε, επίσης, ότι το Εργατικό Κόμμα θα δημιουργήσει μία νέα βίζα εργασίας η οποία θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς επιστήμονες και άλλους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης, που θα έχει ως απώτερο σκοπό την προσέλκυση αυτών των εργαζομένων στην Αυστραλία.

Τέλος, ο κ. Shorten είπε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής του για τους αλλοδαπούς εργαζομένους της χώρας, αν το Εργατικό Κόμμα αναλάβει την εξουσία θα δημιουργήσει έναν ειδικό φορέα ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και ανανέωση του καταλόγου με τα επαγγέλματα όπου παρατηρείται έλλειψη εργατικών χεριών.