«Απαράδεκτες» χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων Πρωτοδικείου ο ανώτατος δικαστής Νότιας Αυστραλίας Κρις Κουράκης, αναγνωρίζοντας ως κύριο αίτιο την χρόνια υποχρηματοδότηση των δικαστηρίων.

Πράγματι, τα νούμερα από τον περασμένο Δεκέμβρη επιβεβαιώνουν την κατάταξη 630 ποινικών υποθέσεων στη λίστα του Πρωτοδικείου με αναμονή 19 μηνών για εκδίκαση, με τον κ. Κουράκη να κάνει λόγο για διπλό αντίκτυπο τόσο στα θύματα όσο και στους κατηγορούμενους.

«Επηρεάζει την ποιότητα της δικαιοσύνης καθώς η μνήμη εξασθενεί, ενώ οι τιμωρίες δεν επιβάλλονται αμέσως μετά το συμβάν κάτι που είναι προς συμφέρον της κοινωνίας, του θύματος και του συστήματος Ποινικού Δικαίου γενικότερα.

«Είναι απαράδεκτο η αναμονή για την εκδίκαση μιας υπόθεσης να ξεπερνά τους 12 μήνες από το χρονικό σημείο που οι δύο πλευρές έχουν ετοιμαστεί για τη δίκη, [η αναμονή] θα έπρεπε πάντοτε να είναι μικρότερη των 12 μηνών» είπε χαρακτηριστικά ο ανώτατος δικαστικός. 

Η έκταση και σοβαρότητα του προβλήματος ανάγεται στο γεγονός ότι το Πρωτοδικείο λειτουργεί ουσιαστικά ως ο πυρήνας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Πολιτεία.

Το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο για παραπτώματα μικρής βαρύτητας, όπως το πταίσματα σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ υποθέσεις δολοφονίας ή εσχάτης προδοσίας παραπέμπονται απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Πρωτοδικείο αναλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος σε ποινικά αδικήματα, όντας το αρμόδιο δικαστήριο για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, ένοπλης ληστείας ή κακουργηματικής, για παράδειγμα, απάτης.

Σύμφωνα με τον κ. Κουράκη, δύο είναι τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, αφενός ορισμένες ανεπάρκειες του συστήματος δικαιοσύνης, όμως ακόμη περισσότερο η χρόνια υποχρηματοδότηση του κλάδου που οδηγεί σε ανεπάρκεια τόσο δικαστικών όσο και αιθουσών για τη διεξαγωγή δικών.

«Το Πρωτοδικείο έχει τους δικαστές τους να εργάζονται αλλεπάλληλα σε κάθε δικαστική αίθουσα στο κτίριο Sir Samuel Way με τους ενόρκους προσπαθώντας να προχωρήσουν στη λίστα.

«Σε τελική ανάλυση, το Θησαυροφυλάκιο είναι αυτό που καθορίζει τι [πόρους] λαμβάνει το δικαστήριο», ανέφερε ο κ. Κουράκης, προσθέτοντας ότι ο υπάρχον προϋπολογισμός είναι αισθητά μικρότερος από τον αναγκαίο και ρίχνοντας ουσιαστικά το «μπαλάκι» στο γήπεδο του ομογενή θησαυροφύλακα της Πολιτείας Τομ Κουτσαντώνη.

Η θέση του ανώτατου δικαστή βρίσκει σύμφωνο και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Πολιτείας Tony Rossi, ο οποίος επισημαίνει ότι είναι συμφέρον του κοινού στην γρήγορη επίλυση των δικαστικών διαφορών.

Μάλιστα, από τους ρυθμούς χελώνας του δικαστικού συστήματος δεν έχει ξεφύγει ούτε η δικηγορική εταιρία του κ. Rossi, με τον νομικό να αναφέρει ως παράδειγμα υπόθεση που έχει αναλάβει και για την οποία η νωρίτερη δικάσιμος είναι τον Ιούλιο του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κουράκης έδειξε ενδιαφέρον για ορισμένες από τις πρακτικές του δικαστικού συστήματος της Σκοτίας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Αυστραλία, όπως η ταχύτερη παραπομπή ποινικών υποθέσεων στο Πρωτοδικείο για επίσπευση της εκδίκασης, όμως δήλωσε επιφυλακτικός απέναντι στην σκοτσέζικη ρύθμιση για επιβολή κλειστών χρονικών ορίων σε ακροάσεις.

Ο ανώτατος δικαστικός παραδέχεται ότι ένα μέρος της ευθύνης για τις καθυστερήσεις απονομής δικαιοσύνης στην Πολιτεία ανήκει στους εκπροσώπους του χώρου του, με κάποιους δικηγόρους υπεράσπισης και εισαγγελείς να μην παίρνουν πρωτοβουλίες για την επίσπευση των διαδικασιών.

Όμως αυτό δεν αναιρεί την έλλειψη πόρων ως κύρια πηγή του προβλήματος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας προτείνει ως μακροπρόθεσμη λύση τη σύσταση ανεξάρτητης Αρχής που θα καθορίζει το ποσό χρηματοδότησης που χρειάζονται τα δικαστήρια της Πολιτείας, ενώ από την πλευρά του ο ανώτατος δικαστής κ. Κουράκης εξέφρασε την ελπίδα ότι άμεση βελτίωση του ζητήματος θα μπορούσε να επέλθει με τον επικείμενο προϋπολογισμό της Πολιτείας τον ερχόμενο μήνα.