Κύριε Γκόνη,

Εὑρισκόμενος στήν Ἑλλάδα πληροφορήθηκα τήν ἐπιστολή σας στό φύλλο τῆς 25ης Μαΐου ἐ. ἔ. τῆς ἐφημερίδας τῆς Μελβούρνης «Νέος Κόσμος».

Σᾶς ἀπαντῶ μέ συντομία καί ἐπιφυλάσσομαι περαιτέρω μετά τήν ἐπιστροφή μου στήν Ἀδελαΐδα.

Χρησιμοποιεῖτε ἀκρίτως καί ἀβασανίστως βαρύτατους χαρακτηρισμούς γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας περί ἀπολυταρχίας καί δεσποτοκρατίας, τούς ὁποίους, ὅμως, ὀφείλετε καί νά ἀποδείξετε.

Πρίν χρησιμοποιήσετε μέ ἐλαφρά τή συνείδηση χαρακτηρισμούς καί ἀπευθύνετε ἄδικες κατηγορίες, θά ἔπρεπε νά γνωρίζετε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διοικεῖται βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Κανονισμῶν τῶν κατά τόπους ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν.

H Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας λειτουργεῖ βάσει τῶν ἐπί τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἑδραζομένων Καταστατικοῦ της Χάρτη καί τῶν Εἰδικῶν Κανονισμῶν, ψηφισθέντων ἀπό Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις, οἱ ὁποῖες συνέρχονται ἤδη ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Ἰεζεκιήλ καί συνεχίζονται τακτικῶς ἐπί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανοῦ, οἱ δέ Ἐνορίες-Κοινότητες συνέρχονται εἰς ἐτησίους τακτικές συνελεύσεις.

Εἶναι τοῦτο δεσποτοκρατία καί ἔλλειψη δημοκρατίας; Ἔχετε, στ’ ἀλήθεια, ἀντίληψη τῆς ἀρνητικῆς δυναμικῆς τῶν ὅρων «ἀπολυταρχία», «δεσποτοκρατία», «ἔλλειψη δημοκρατίας»; 

Ὅσον ἀφορᾶ στή λεγόμενη «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία» σας, εἶναι ἀνύπαρκτη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ὅπως π. χ. ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἤ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἔχουν Ἀρχιεπίσκοπο, Ἱερά Σύνοδο καί βρίσκονται σέ κοινωνία μέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησιαστικές Δικαιοδοσίες παγκοσμίως.

Τά λεγόμενα «μυστήρια» τῆς λεγόμενης «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας» καταχωροῦνται ὡς πολιτικές πράξεις στό Αὐστραλιανό ληξιαρχεῖο ἀλλά δέν ἔχουν καμμία κανονική ἐκκλησιαστική ἰσχύ. Εἶναι ἀνύπαρκτα καί ἀνυπόστατα γιά ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παγκοσμίως, μέ ἀποτέλεσμα, ὅσοι νομίζουν ὅτι τελοῦν κανονικά μυστήρια, νά ταλαιπωροῦνται ὄχι μόνον στήν Αὐστραλία ἀλλά καί σ’ ὅλο τόν κόσμο. 

Μεταξύ τῶν ἄλλων λεγομένων σας, ἀναφέρεσθε στή διακηρυγμένη θέση τῆς διοικήσεώς σας «ἡ Κοινότητα νά διατηρήσει τά δικαιώματά της καί νά μήν καταστεῖ ὑπόλογη σέ ὁποιαδήποτε ξένη ἐκκλησιαστική ἀρχή».

Εἶναι «ξένη» ἐκκλησιαστική ἀρχή, κ. Γκόνη, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας; Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων συμπαροίκων, πού ἀποτελοῦν τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας, εἶναι «ξένοι»; Ἔλεος πιά! Βάλτε, ἐπί τέλους, χαλινό στά λόγια σας καί μήν ἀφήνετε νά ξεφεύγουν τέτοιες πομφόλυγες ἀπό τό ἕρκος τῶν ὀδόντων σας. 

«Καί οἱ λίθοι κεκράξονται», κ. Γκόνη, μέ τήν ἀμετροέπεια τῶν λόγων σας καί τήν φανατική προσκόλλησή σας σέ ξεπερασμένα ἰδεολογήματα. Λυποῦμαι!

Σᾶς καλῶ νά ἀνακαλέσετε. Ἀρκετά πιά μέ τήν πρόκληση διχασμοῦ στήν παροικία μας.

Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος