Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης (ΕΚΜ) με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Malcolm Turnbull, εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στους νόμους της Αυστραλίας για την ιθαγένεια. O Πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, σχολίασε ότι «αυτές οι αλλαγές έρχονται σε αντίθεση με την ισότιμη φύση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Αυστραλίας».

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Οι προτεινόμενες εξετάσεις γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, κατά την άποψή μας, είναι υπερβολικά αυστηρές και θα εμποδίσουν άτομα από μειονεκτούσες ομάδες από την πλήρη συμμετοχή στην αυστραλιανή κοινωνία. Οι νέες εξετάσεις απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής και ενδέχεται να αποκλείσουν πολλούς επίδοξους πολίτες, δημιουργώντας έτσι πιθανές ανισότητες, υπονομεύοντας το αίσθημα του ανήκειν και της σύνδεσης με την Αυστραλία.

Δεν μπορούμε επίσης να δούμε τον λόγο για την αύξηση σε 4 έτη του χρονικού ορίου μόνιμης παραμονής στην Αυστραλία πριν την απόκτηση της ιθαγένειας. Όπως γνωρίζετε, η ελληνική οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών στην Αυστραλία, πολλοί από τους οποίους επιθυμούν να παραμείνουν μόνιμα στη χώρα.

Φέρνουν μαζί τους δεξιότητες και ενθουσιασμό που πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ακόμα καλύτερης Αυστραλίας. Δεν διαφέρουν ως προς τη δέσμευσή τους σε αυτή τη χώρα, από εκείνους τους Έλληνες και τους άλλους μετανάστες της δεκαετίας του ’50 και του ’60 που συνέβαλαν σημαντικά στον Αυστραλιανό τρόπο ζωής.

Η Κοινότητά μας πιστεύει ότι η διαβούλευση και η συμβολή της κοινότητας, σε σχέση με τις προτεινόμενες αλλαγές, είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι δίκαιες και απαραίτητες. Η ΕΚΜ, ως κορυφαία ελληνική οργάνωση στη Μελβούρνη, με πάνω από 120 χρόνια εμπειρίας, μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε τέτοιες συζητήσεις.

Σας παροτρύνουμε να επανεξετάσετε τις προτεινόμενες αλλαγές για να διασφαλίσετε ότι θα διατηρηθούν οι αξίες της αμεροληψίας και του αμοιβαίου σεβασμού που όλοι ζούμε».

Σημειώνεται ότι η επιστολή κοινοποιήθηκε, επίσης, στον κ. Peter Dutton, υπουργό Μετανάστευσης και Προστασίας Συνόρων, στον κ. Bill Shorten, αρχηγό της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης και στον γερουσιαστή Richard Di Natale, αρχηγό του Κόμματος των Πρασίνων Αυστραλίας.