Για λόγους υγείας του προέδρου κ. Αντώνη Πολυκάρπου και της ταμία κ. Ειρήνης Ανδριαννάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και Βικτωρίας, προχώρησε σε αρχαιρεσίες, το αποτέλεσμα τω ν οποίων έχει ως ακολούθως.

Ιωάννης Κωστούλιας, Πρόεδρος

Στέφανος Κωτσακώστας, Αντιπρόεδρος

Άννα Πασακάλου, Γραμματέας

Νικόλαος Κουλτούκης, Βοηθός Γραμματέας

Γεώργιος Καρβελάς, Ταμίας

Ειρήνη Ανδριαννάκη, Βοηθός Ταμία

Μέλη: Αντώνης Πολυκάρπου, Σπύρος Λούτας και Παναγιώτης Ρούμπος.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και Βικτωρίας, επιθυμεί να ευχαριστήσει τον πρώην πρόεδρό της κ. Αντώνη Πολυκάρπου και την πρώην ταμία κ. Ειρήνη Ανδριαννάκη για τις υπηρεσίας που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στον Έλληνα ηλικιωμένο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

Συντονιστής