Πλώρη προκειμένου να αποκτήσει παρουσία στην Αυστραλία είναι -όπως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν- εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρεία, η οποία πρόσφατα έχει ενισχυθεί κεφαλαιακά και διαθέτει έτσι ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα. 

Συγκεκριμένα, ο αεικίνητος Ευάγγελος Μυτιληναίος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, παζαρεύει ή έκλεισε συμφωνία για εκμετάλλευση ορυχείου στην Αυστραλία. Σύντομα θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες καθώς ο Όμιλος Μυτιληναίος είναι μία δυναμική και μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει πολλές μονάδες και δραστηριότητες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ηπείρους. Τώρα λοιπόν έρχεται και στην Αυστραλία.

Η συγκεκριμένη εξαγορά, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί, δημιουργώντας έτσι σημαντική υπεραξία για την ελληνική εταιρεία, η οποία θα αποκτήσει έτσι παρουσία σε μια αγορά με τεράστιο μέγεθος που είναι ικανή να αλλάξει τον ρου της ιστορίας της.

Η εξαγορά κινείται στο χώρο της βαριάς βιομηχανίας και, συγκεκριμένα, των μεταλλευμάτων.

Ο Όμιλος αποτιμάται στο ελληνικό χρηματιστήριο στα 1,2 δισ. ευρώ, με τη μετοχή να συσσωρεύει στα υψηλά 9,5 ετών χωρίς να δείχνει διαθέσεις κούρασης στα εν λόγω επίπεδα.