Παρ’ ότι η Μελβούρνη είναι η πόλη όπου ζει ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων εκτός Ελλάδας, μόνο το ένα τρίτο των παιδιών σχολικής ηλικίας που είναι ελληνικής καταγωγής στη Βικτώρια μαθαίνουν ελληνικά σε ημερήσια ή σε απογευματινά-σαββατιανά σχολεία. Το Τμήμα Γλωσσών και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου La Trobe αναζητεί υποψήφιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που θα ερευνά τη στάση των γονέων ως προς τη γλωσσομάθεια στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. 

Εκτός από τη διεξαγωγή μιας εμπεριστατωμένης μελέτης του κοινωνιογλωσσικού αυτού ζητήματος, ο υποψήφιος αναμένεται να έρθει σε επαφή με κοινοτικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και να υποβάλει προτάσεις για την ενθάρρυνση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

Εκτός από την ερευνητική υποτροφία του Πανεπιστημίου La Trobe, η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης θα παράσχει πρόσθετη στήριξη υπό μορφή επιδομάτων προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή κ. James Walker ([email protected]trobe.edu.au) μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, προσκομίζοντας βιογραφικό σημείωμα και επιστολή στην οποία θα παρουσιάζεται το ενδιαφέρον τους για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας.