Παίρνω έναυσμα από τους παραπάνω στίχους, ακούσματα μιας άλλης εποχής, για να αποτυπώσω τα όσα διαδραματίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στην κοινωνία της Αυστραλίας με πρωταγωνιστές τους νεοφερμένους Έλληνες. 

Η ενασχόλησή μου με θέματα εγκατάστασης των νεοφερμένων, υπό την αιγίδα της πολιτειακής κυβέρνησης της Βικτώριας, μου έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσω το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν και την ανάγκη τους να βρουν ανθρώπους που θα τους βοηθήσουν στην επικοινωνία, αλλά και στα απλά καθημερινά πρακτικά θέματα που ζητούσαν άμεση λύση.

Η δέσμευση της ΠΡΟΝΟΙΑΣ απέναντι στην ελληνική παροικία, η αποτελεσματική διαχείριση της συσσωρευμένης γνώσης και η δικτύωση του οργανισμού τα τελευταία 45 χρόνια, ήταν και είναι, σε κάθε πρόγραμμα, πολύτιμη βοήθεια. 

Η αξιοποίηση όλων των εργαλείων και των συνεργασιών που μας παρέχει ο οργανισμός, βοήθησαν εξαιρετικά στο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε το πρόγραμμα. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια κάποιους από αυτούς τους συνεργάτες: Department of Human Services , Victoria Police, City of Monash, The Hellenic Medical Society of Australia, τα Ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης, την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, όλους τους οργανισμούς που συνεργαστήκαμε και κυρίως την ελληνική παροικία που πρόθυμα προσέφερε κάθε βοήθεια που της ζητήθηκε.

Με τα στοιχεία που παραθέτουμε στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μια προσπάθεια να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα, για το έργο, την πολυεπίπεδη βοήθεια και την έκταση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από την Πρόνοια κατά την «εμπλοκή της στην υποδοχή» των νεοφερμένων Ελλήνων. Κύριο μέλημά μας ήταν η γρήγορη και ομαλή ενσωμάτωσή τους στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της Αυστραλιανής κοινωνίας.

Τον Ιούνιο του 2017 συμπληρώθηκαν τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης για τους Νεοφερμένους Έλληνες». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η ΠΡΟΝΟΙΑ στήριζε και εξακολουθεί να στηρίζει, άτομα και οικογένειες ώστε να εγκλιματιστούν στον αυστραλιανό τρόπο ζωής και να παρέχει υπηρεσίες για την ομαλή ένταξή τους και συμμετοχή τους στην κοινότητα. 

Η έλλειψη πληροφόρησης, η περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η άγνοια σχετικά με τα δικαιώματα και τους μισθούς, έχουν καταστήσει πολλούς από τους νέοφερμένους ευάλωτους στην εκμετάλλευση. Σύμφωνα με μαρτυρίες μεγάλου αριθμού νεοφερμένων, το φαινόμενο παρατηρείται σε πολλούς κλάδους /χώρους εργασίας.

Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των νεοφερμένων Ελλήνων που μετανάστευσαν στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας, χορηγήθηκαν 5.131 φοιτητικές και προσωρινές βίζες για πτυχιούχους ανωτέρων σχολών κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη. Εάν πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό επί 3 (μέσος όρος για το σύνολο των μελών που περιλαμβάνονται σε μια βίζα) και προσθέσουμε τον πολύ μεγάλο αριθμό των Ελληνοαυστραλών που επέστρεψαν/ήρθαν για να κατοικήσουν μόνιμα στην Αυστραλία, σίγουρα το σύνολο είναι δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων.

Μεγάλος αριθμός νεοφερμένων Ελλήνων εξακολουθεί να επικοινωνεί με την ΠΡΟΝΟΙΑ ζητώντας συγκεκριμένες ή γενικές πληροφορίες για την ομαλότερη εγκατάσταση τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι τους τελευταίους μήνες, οι νεοφερμένοι που ζητούν υπηρεσίες είναι «άρτι αφιχθέντες» από την Ελλάδα.

Αυστραλοί πολίτες ή/και νεοφερμένοι μετανάστες με προσωρινή Βίζα, καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες εμπειρίες συνυφασμένες με προβλήματα/εμπόδια τα οποία σε διαφορετικά επίπεδα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους: να βρουν εργασία, να αναγνωρισθούν οι σπουδές τους ή/και οι επαγγελματικές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα να συναντούν εμπόδια ή να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο και ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας υποδοχής με κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΦΕΡΜΕΝΟΙ

• Αγγλική Γλώσσα: Περιορισμένες δεξιότητες, κυρίως στην προφορική επικοινωνία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν εργασία αντίστοιχη των προσόντων τους και των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

• Αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων: Αποτελεί για πολλές περιπτώσεις νεοφερμένων, μακροχρόνια και δαπανηρή διαδικασία. Άνθρωποι με πολυετείς σπουδές και επαγγελματική εμπειρία, καλούνται να αποδείξουν τις ικανότητές τους. 

• Έλλειψη τοπικής εργασιακής εμπειρίας: Σε πολλές περιπτώσεις, οι νεοφερμένοι, μόνιμοι κάτοικοι ή με προσωρινή βίζα, αναγκάζονται να εργαστούν σε θέσεις εργασίας που δεν είναι αντίστοιχες των προσόντων και των σπουδών τους, με χαμηλές οικονομικές απολαβές.

• Πολιτιστικά εμπόδια: Οι διαφορές στην εμπειρία, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά, έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσκολία αρκετών/πολλών νέων μεταναστών στο να προσαρμοστούν σε νέες διαδικασίες και να εξοικειωθούν με τις νέες κοινωνικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις της χώρας υποδοχής τους.

• Διαμονή: Η πρόσβασή τους σε οικονομικά προσιτή στέγη, συνήθως παρεμποδίζεται, λόγω έλλειψης ιστορικού και συστατικών επιστολών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί νεοφερμένοι να νοικιάζουν σχετικά μικρά και υπερτιμημένα δωμάτια, διαμερίσματα ή σπίτια, τα οποία δεν εξυπηρετούν τις στεγαστικές τους ανάγκες.

• Οικονομικές δυσκολίες: Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν από τη μεγάλη περίοδο αναμονής μέχρι να αναγνωριστούν οι σπουδές/επαγγελματική εμπειρία τους. Παράλληλα, καλούνται να παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων αγγλικής γλώσσας για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και, συγχρόνως, πρέπει να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες επιλογής και έρευνας για την εύρεση εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων, υπήρξε ένας μικρός αριθμός που ζήτησε οικονομική βοήθεια. Η πλειοψηφία, όμως, ζητά γενικές πληροφορίες, βοήθεια για να βρουν σπίτι ή εργασία και, κυρίως, κάποιον που γνωρίζει το «σύστημα» της χώρα, έχει την διάθεση να τους βοηθήσει να ενταχθούν και να κοινωνικοποιηθούν.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

-Ο μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός νεοφερμένων αναλογικά με τους περιορισμένους/συγκεκριμένους πόρους που διαθέτει το πρόγραμμα. 

-Τα πολλαπλά και σύνθετα θέματα, τα οποία ήταν συνδυασμός ζητημάτων μετανάστευσης και εγκατάστασης. 

-Φοβίες, αγωνίες και υψηλές/μη ρεαλιστικές προσδοκίες και απαιτήσεις.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των νεοφερμένων με πληθώρα υπηρεσιών, στις οποίες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται: 

1Υπηρεσία κοινωνικού λειτουργού. Προσφέρει πληροφορίες, παραπομπές και σύνδεση με υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, στέγασης, εργασίας, εκπαίδευσης/κατάρτισης, φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων, διαδικασία αναγνώρισης σπουδών και εργασιακών δεξιοτήτων, για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες που σχετίζονται με την εμπειρία της μετανάστευσης και να επιλυθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα άμεσα και μακροπρόθεσμα θέματα που τους απασχολούν. 

Η υπηρεσία μας από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2017 έκανε τις παρακάτω ενέργειες:

-Επικοινώνησε με δυο χιλιάδες πεντακόσιους (2.500) νεοφερμένους

-Δέχτηκε 2.088 τηλεφωνικά αιτήματα στα οποία ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά.

-Υλοποίησε 1.900 εξατομικευμένα ραντεβού.

-Προσέφερε σε 330 άτομα τηλεφωνικές πληροφορίες.

-Υποστήριξε 18 οικογένειες για την ομαλή μετάβαση των παιδιών τους σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

-Απάντησε σε 105 email από την Ελλάδα

-Πραγματοποίησε 93 συνεδριάσεις συμβουλευτικής σε άτομα, οικογένειες και παιδιά

-Προχώρησε σε 629 παραπομπές σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες. 

2Διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων, με στόχο την παροχή εργαλείων και πρακτικής υποστήριξης ώστε να επιτύχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη βελτίωση της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας της Αυστραλίας

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων χρόνων οργανώσαμε 8 σεμινάρια «Work Ready», με εξαιρετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες. Από τους 173 συμμετέχοντες, 161 άτομα (93%) βρήκαν απασχόληση στους ακόλουθους τομείς: εκπαίδευση, εξυπηρέτηση πελατών, φροντίδα ηλικιωμένων, βιβλιοθήκες, Ταχυδρομείο κ.ά. Επιπλέον, μια ακόμη επιτυχία του προγράμματος ήταν η διάθεση και η επινοητικότητα των συμμετεχόντων να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Όλα τα σεμινάρια ήταν κατευθυνόμενα από τους συμμετέχοντες και ευέλικτα ώστε να ικανοποιούν τις ατομικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες ήταν προσαρμοσμένες για συμμετέχοντες με αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα.

3 Κοινοτική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων 

Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος αφορούσε και αφορά τη συμμετοχή των νεοφερμένων, μέσω δραστηριοτήτων, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα διοργάνωσε 34 κατάλληλα σχεδιασμένες /προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές συνεδριάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν, περίπου 1.100 άτομα. Επιπλέον, τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) άτομα έλαβαν ενημερωτικό υλικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

4 Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών/παραπομπής από εθελοντές συμβούλους Μετανάστευσης

-472 άτομα επωφελήθηκαν από εξατομικευμένα ραντεβού

-105 ερωτήσεις απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την μετανάστευση στην Αυστραλία. 

-58 άτομα παρακολούθησαν ενημερωτικές συνεδρίες 

-2 ενημερωτικές εκπομπές μεταδόθηκαν από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό 3ΧΥ. 

-3 άρθρα δημοσιεύθηκαν στις ελληνικές εφημερίδες «Τα Νέα» και «Νέος Κόσμος» παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις Βίζες και την Ιθαγένεια καθώς και γενικές πληροφορίες για τη μετανάστευση.

5. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και παραπομπής από εθελοντές δικηγόρους

Με κύριο σκοπό τη βελτίωση και λαμβάνοντας υπόψη και εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εφαρμογή του προγράμματος, αξιολογήσαμε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Με στόχο να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, την αναγνώριση καλών πρακτικών και την πρόταση ρεαλιστικών και εφικτών βελτιωτικών ενεργειών. Από τις αξιολογήσεις των υπηρεσιών διαπιστώθηκε ότι το 93% των χρηστών, βρήκαν τις υπηρεσίες εξαιρετικά χρήσιμες, καθώς βοήθησαν άτομα/οικογένειες στη διαδικασία εγκατάστασης και προσαρμογής σε ένα νέο κοινωνικό και πολιτισμικά διαφορετικό περιβάλλον.

Η χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε όλο το φάσμα του προγράμματος διευκολύνει τους νεοφερμένους να αποκτήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να κατανοήσουν καλύτερα την αυστραλιανή κοινωνία, κάνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους ευκολότερη.

Μέσω του προγράμματος γίνεται ανώνυμη καταγραφή των στοιχείων και δεδομένων ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στην πολιτειακή κυβέρνηση τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και ειδικότερα την οικονομική και κοινωνική ένταξή τους στην πόλη υποδοχής, τις στρατηγικές που εφαρμόζουν ή που θα έπρεπε να εφαρμόσουν με στόχο την αποδοχή τους από την παροικία, την εξοικείωση τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον και την υλοποίηση του μεταναστευτικού τους σχεδίου ώστε να συνεχίσει να παρέχει στην παροικίας μας την ανάλογη στήριξη. 

Η πολιτειακή κυβέρνηση της Αυστραλίας ανανέωσε την χρηματοδότηση του προγράμματος για άλλα 2 χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει δυναμικά να παρέχει βοήθεια τους νέους μετανάστες, ώστε να μπορέσουν ευκολότερα να κατανοήσουν, να προσαρμοστούν και να εξοικειωθούν με τη ζωή στην Αυστραλία.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΠΡΟΝΟΙΑ στο τηλέφωνο 9388 9998 και ζητήστε την Κωνσταντίνα Κουρουτσίδου.