Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη επιθυμεί να σας γνωρίσει ότι με την υπ’ αριθ. ΑΣ17889 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ Β’ 1384/24.04.2017) καθιερώθηκε η 9η Φεβρουάριου, «Ημέρα Μνήμης του Διονυσίου Σολωμού» (8 Απριλίου 1798 – 9 Φεβρουάριου 1857).

Σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α. «Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και σε συνεργασία με τις ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, τις Ομογενειακές Οργανώσεις , το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και Αρχιεπισκοπές που συνδράμουν στη λειτουργεία σχολείων ή τμημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, καταρτίζει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & θρησκευμάτων, αντίστοιχα προγράμματα εκδηλώσεων που προτείνει, πέραν δικών τους πρωτοβουλιών, σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς ή αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα με έδρες ελληνικών σπουδών ή σχολές κι άλλους φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, πόσο μάλλον επιδοτούμενους από τη ΓΓΑΕ».