Κυριάκου Μιχ. Χονδρού

Το Θέμα

Η Καστελλοριζιακή παροικία της Αυστραλίας

Η μετανάστευση των Καστελλοριζιών πρέπει να ξεκίνησε από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, όταν ξεκίνησαν οι αποικισμοί. Οι κάτοικοι όχι μόνο αποτόλμησαν να ταξιδέψουν στα παράλια της Μικράς Ασίας, αλλά και …