Ο υπουργός Εργασιακών Σχέσεων, Bill Shorten, απέρριψε την πρόταση της εργοδοσίας, των συνδικάτων και οργανισμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για αύξηση του επιδόματος ανεργίας, με αντάλλαγμα την αναδιάρθρωση του συστήματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Ο κ. Shorten αντιπαραθέτει, ότι το επίδομα ανεργίας λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας και έχει καθοριστεί σκόπιμα στα $243 την εβδομάδα, για να ενθαρρύνει τους άνεργους να ψάχνουν για δουλειά.

«Το επίδομα ανεργίας λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες που χρειάζονται οικονομική βοήθεια και λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως κίνητρο για τους άνεργους να ψάχνουν για δουλειά» δηλώνει ο υπουργός.

Η απασχόληση αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση Γκίλαρντ. Πιστεύουμε απόλυτα στην εργασία και, κατά την κρίση μου, έχουμε επιτύχει την απαιτούμενη ισορροπία στο παρόν οικονομικό κλίμα. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και η σωστή διαχείριση της εθνικής οικονομίας συντελούν στην επίτευξη της ισορροπίας» τόνισε ο κ. Shorten.
Η αρνητική απάντηση του υπουργού μηδενίζει τις προτάσεις της εργοδοσίας, των συνδικάτων και οργανισμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για αύξηση του επιδόματος ανεργίας, έναντι της αλλαγής των προϋποθέσεων παροχής επιδόματος αναπηρίας, που παρέχει περισσότερα ευεργετήματα στους λήπτες του επιδόματος.

Σημειώνεται, ότι οι λήπτες του επιδόματος αναπηρίας λαμβάνουν από το κράτος $131 περισσότερα την εβδομάδα από τους λήπτες του επιδόματος ανεργίας.
«Γνωρίζουμε, ότι οι πολίτες που λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας έχουν μεγαλύτερες ανάγκες από τους υγιείς άνεργους, παρότι ως κυβέρνηση κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την επανένταξη αυτών των ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.

Σε τελική ανάλυση, η αμειβόμενη επαρκώς εργασία είναι το μέσον που εξασφαλίζει στον πολίτη τα αναγκαία προς το ζην. Από το 2007 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας δημιουργήσαμε 750,000 θέσεις εργασίας και αποκαταστήσαμε τη δικαιοσύνης το χώρο εργασίας» προσθέτει ο κ. Shorten.
H πρόεδρος του οργανισμού παροχής κοινωνικών υπηρεσιών National Welfare Rights Network, Maree O’Hara, σχολιάζει ότι ο κ. Shorten διαφέρει ριζικά από τις ηγεσίες της εργοδοσίας των συνδικάτων και οργανισμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

«Ακόμη και ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το επίδομα ανεργίας είναι χαμηλό. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, ότι η αύξηση του επιδόματος ανεργίας θα αποθαρρύνει τους άνεργους να ψάχνουν για δουλειά. Αντίθετα, υπάρχουν μαρτυρίες, ότι τα 35 δολάρια την ημέρα επίδομα ανεργίας που παρέχει το κράτος αποθαρρύνει την επαγγελματική ειδίκευση και τις σπουδές από άνεργους που επιδιώκουν την επιστροφή τους στους χώρους εργασίας. Η έλλειψη ειδίκευσης αποθαρρύνει τους άνεργους» σημειώνει η κ. O’Hara