Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας ανακοίνωσε, ότι προωθεί με ταχείς ρυθμούς στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού με πρωτοβουλίες, που δίνουν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματά του.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το Δ. Συμβούλιο λαμβάνει τις ακόλουθες δύο βασικές πρωτοβουλίες-απαντήσεις σε πάγια αιτήματα μελών:

“Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της. Όπως θα γνωρίζουν οι περισσότεροι και ιδιαίτερα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, το Καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας είναι απηρχαιωμένο. Λόγω των πολλών αντιφάσεων, λαθών και ενός κειμένου που προκαλεί σύγχυση, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου θα επιδιωχθεί η επαναδιατύπωση του Καταστατικού σε συνεννόηση με τα μέλη της Κοινότητας.

Ως πρώτο βήμα, η Ελληνική Κοινότητα θα αναθέσει σε νομικό (barrister) την προετοιμασία ενός πρώτου προσχεδίου του Καταστατικού, όπου θα εντοπισθούν τα τμήματα εκείνα που έρχονται σε σύγκρουση με τον Νόμο Περί Εταιρειών ή είναι ασυμβίβαστα. Αναμένουμε ότι η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, θα επιδιώξουμε να κάνουμε αλλαγές στο Καταστατικό που θα αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των μελών. Καλούμε τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και με ειδικές ικανότητες στον τομέα του Δικαίου ή σε Καταστατικά, να έλθουν σε επαφή με την Ελληνική Κοινότητα. Η Ελληνική Κοινότητα, μετά από θεώρηση των ικανοτήτων των ενδιαφερομένων ατόμων, θα συστήσει μια μικρή υποεπιτροπή για να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην αναθεώρηση του Καταστατικού.

Αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για ένα θέμα που έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί από καιρό. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός μας είναι σύγχρονος και αντανακλά τις σημερινές πρακτικές και δραστηριότητες.

Η πρωτοβουλία αυτή, επίσης, είναι σύμφωνη με τη δέσμευση που έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 7 Δεκεμβρίου 2008.

Η δεύτερη πρωτοβουλία που επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε, είναι ότι, σαν μέρος της διασφάλισης να παραμείνει η Κοινότητα ανοιχτή, κάτι που πάλι σχετίζεται με τον 21ο αιώνα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να επιτραπεί σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ελληνικής Κοινότητας μέσω του διαδικτύου. Ως γνωστόν, πολλά νοικοκυριά έχουν τώρα σύνδεση με το διαδίκτυο και με τη δεύτερη και τρίτη γενιά Ελληνοαυστραλών να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η δυνατότητα εγγραφής μέλους μέσω του διαδικτύου, αποτελεί μόνο ένα μικρό βήμα στο πλαίσιο των άλλων μεγάλων πρωτοβουλιών της Ελληνικής Κοινότητας, για την ανακατασκευή και σχεδιασμό μιας σύγχρονης ιστοσελίδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο στάδιο αυτό μελετά τη μέθοδο με την οποία θα καταστεί δυνατή η εγγραφή μελών μέσω του διαδικτύου.

Η ανοικτή και σαφής επικοινωνία με τα μέλη μέσω του διαδικτύου είναι ένα άλλος τρόπος για να διασφαλιστεί η σημασία της Ελληνικής Κοινότητας τόσο για τα μέλη της όσο και για τον ευρύτερο ελληνικό πληθυσμό της Αυστραλίας” καταλήγει η ανακοίνωση