Καταρτίστηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Oakleigh και Περιχώρων, που προέκυψε από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Άγγελος Σαρδέλλης
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Παπαδόπουλος
Βοηθός Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κοντός
Γραμματέας: Δημήτριος Κακκαβάς
Ταμίας: Σωτήριος Βάσσος
Βοηθός Ταμίας: Δέσποινα Χριστοπούλου
Μέλη: Ζαχαρίας Βλαχαντώνης, Εμμανουήλ Καραντάνης, Δημήτριος Γουτόγλου, Δημήτριος Σαμαρινιώτης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής. τα αποτελέσματα, βάσει των ψήφων που πήρε κάθε υποψήφιος/υποψήφια, είναι τα ακόλουθα:
Δημήτριος Σαμαρινιώτης (325), Ζαχαρίας Βλαχαντώνης (315), Άγγελος Σαρδέλλης (225), Σωτήριος Βάσσος (223), Δημήτριος Κακκαβάς (220), Αχιλλέας Παπαδόπουλος (214), Εμμανουήλ Καραντάνης (209), Δημήτριος Γουτόγλου (205), Χρήστος Κοντός (198), Δέσποινα Χριστοπούλου (197), Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (155), Σωτήριος Θεοδωρέλλος (150), Ροβολίδης Αθανάσιος (149), Βασίλειος Ανεβλαβής (146), Γεώργιος Αρβανίτης (143), Μιχαήλ Γερμανός (138), Στυλιανός Καρυδιάς (137), Θεόδωρος Λαλιώτης (128).
 Από τους 18 υποψηφίους εκλέγονται οι 10 πρώτοι/πρώτες και αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας για την προσεχή διετία.