Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Μελβούρνης, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για τη συγκέντρωση, διάδοση, προβολή και αξιοποίηση του πνευματικού μόχθου των Ελλήνων της Αυστραλίας, αποφάσισαν να προβούν στη σύσταση Βιβλιοθήκης, για βιβλία που έχουν γραφεί από ομογενείς της Αυστραλίας.

Η ενέργεια αυτή γίνεται σε συνεργασία με τον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο Μελβούρνης και Βικτώριας και τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών Αυστραλίας.
Η Βιβλιοθήκη θα στεγάζεται σε χώρο του Γενικού Προξενείου και θα είναι ανοικτή στο κοινό σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που θα καθοριστούν σε εύθετο χρόνο. Η Βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί βιβλία στην ελληνική, αγγλική, ή και άλλες γλώσσες, οι συγγραφείς των οποίων ήταν ή είναι, ομογενείς της Αυστραλίας, ανεξάρτητα με τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί τα βιβλία τους.

Για τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης, καλούνται οι συγγραφείς ή οι κάτοχοι βιβλίων ομογενών συγγραφέων, να προσφέρουν ένα,  και εφόσον είναι δυνατό δύο αντίτυπα, από κάθε βιβλίο, προκειμένου η βιβλιοθήκη να μπορεί να λειτουργήσει και ως δανειστική, οπότε το ένα από τα δύο αντίτυπα θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Στους συγγραφείς ή στους κατόχων των βιβλίων, θα δίνεται σχετική απόδειξη παραλαβής των προσφερόμενων βιβλίων. Δεδομένου ότι η Βιβλιοθήκη Ομογενειακού Βιβλίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μελβούρνη θα είναι η πρώτη του είδους της, από την επιτυχή σύσταση και λειτουργία της θα εξαρτηθεί η δημιουργία παρόμοιων Βιβλιοθηκών σε Πρεσβείες και σε άλλα Προξενεία της Ελλάδας.

Απώτερος στόχος μας, παράλληλα με την εν λόγω Βιβλιοθήκη, είναι να συσταθούν Παραρτήματα Ομογενειακού Βιβλίου σε μεγάλες Δημοτικές και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και Ερευνητικά Κέντρα.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιβλία σας το αργότερο μέχρι τις 31/7/2009 στην παρακάτω διεύθυνση:
Consulate General Of Greece
Education Office
37-39 Albert Road
Melbourne, VIC 3004
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, αρ. τηλ: 98664660 ή με την κ. Κατερίνα Δούκα, αρ. τηλ: 98661966.