Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν. Αυστραλίας εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας οι ακόλουθοι:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Σταύρος, ΠΕΤΡΑΛΛΑΣ, Γεώργιος, ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ, Αργυρώ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, Γιώργιος, ΤΣΩΝΗΣ, Παναγιώτης, ΝΙΝΟΣ, Ιωάννης, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Ευάγγελος, ΨΑΡΟΥΛΗΣ, Παναγιώτης, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Αλέξανδρος, ΣΑΡΡΗ, Θεοδώρα, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αντώνιος, ΣΑΡΗΠΑΣΟΓΛΟΥ, Νικόλαος, ΕΛΟΒΑΡΗΣ, Βασίλειος, ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ, Ηλίας, ΛΟΥΚΑΣ, Ελλάς και ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ, Παναγιώτα.

Οι νεοεκλεγέντες καταρτίστηκαν σε σώμα την Τρίτη. Η σύνθεση της Eκτελεστικής Eπιτροπής έχει ως εξής:
Πρόεδρος Βασίλης Ελοβάρης, αντιπρόεδρος Σταύρος Χριστοδούλου, γενική γραμματέας Αργυρώ Κασσουδάκη, βοηθός γραμματέα Ηλίας Μαυρογιώργης, ταμίας Ευάγγελος Σταθόπουλος και βοηθός Ταμία Γιώργος Βασιλειάς.