Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της εθνικής οικονομίας, που υλοποιεί η κυβέρνηση Ραντ, μάλλον προσφέρουν προσωρινή προστασία στην αυστραλιανή οικονομία με αυξημένο κίνδυνο μακροπρόθεσμης τελμάτωσής της, εκτιμά η διεθνούς κύρους τράπεζα Βank for International Settlements (BIS).

 Η ελβετική τράπεζα, που προέβλεψε με ακρίβεια την παγκόσμια οικονομική κρίση, προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι η αγορά ομολόγων μπορεί να τις υποχρεώσει να καταργήσουν τα δημοσιονομικά πακέτα, να περιορίσουν τις δαπάνες τους και να ανεβάσουν τους φόρους και τους τόκους.

Η τράπεζα αμφισβητεί τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τα προγράμματα στήριξης των εθνικών οικονομιών, ενώ διαβλέπει τον κίνδυνο τελμάτωσης των οικονομιών μετά την προσωρινή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξής του από τα προγράμματα στήριξης.

 «Ο σημαντικός κίνδυνος είναι η προσωρινή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και η ακόλουθη τελμάτωσή της επί μακρά χρονικά διαστήματα», αναφέρει στην έκθεσή της. «Επιπροσθέτως, η προσωρινή ανακούφιση που παρέχουν τα μέτρα στήριξης δυσκολεύουν τη λήψη, από τα αρμόδια όργανα, αναγκαίων αποφάσεων για την αποκατάσταση της υγείας του οικονομικού συστήματος με πιθανή συνέπεια την παράταση της περιόδου χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης».
 Η τράπεζα προειδοποιεί, ότι βασική προϋπόθεση για την οριστική ανάκαμψη της οικονομίας είναι η επίλυση των προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας, προϋπόθεση που οι κυβερνήσεις δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη.

«Οι κυβερνήσεις δεν έχουν ενεργήσει με την αναγκαία ταχύτητα για την αφαίρεση επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων από τους ισολογισμούς τραπεζών», σημειώνει η έκθεση. «Ταυτόχρονα, η παροχή κρατικών εγγυήσεων για τα δάνεια των τραπεζών και η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών εκθέτουν τους φορολογουμένους κάθε κράτους σε πιθανές σοβαρές απώλειες».

 Η ανάλυση των οικονομικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση Ραντ για τη στήριξη της αυστραλιανής οικονομίας αποκαλύπτει ότι το δημοσιονομικό πακέτο της κεντρικής κυβέρνησης της Αυστραλίας είναι το τρίτο μεγαλύτερο μετά τα πακέτα των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κα της Κορέας.

Η τράπεζα εκτιμά, ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να διαθέσει κονδύλια για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας, διότι η χώρα έχει το χαμηλότερο κρατικό χρέος σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Προειδοποιεί, όμως, την κυβέρνηση Ραντ ότι «τα μεγάλα δημοσιονομικά πακέτα εγκυμονούν κινδύνους και για τις οικονομίες με δυνατότητες αύξησης του χρέους τους, αν δεν υπάρξει μέτρο».

Αιτιολογώντας την εκτίμησή της για τον εγγενή κίνδυνο τελμάτωσης ή κατάρρευσης οικονομιών με μεγάλο χρέος η τράπεζα σημειώνει, ότι «οι οικονομικοί παράγοντες χωρών με δυνατότητες δανεισμού αυξάνουν το χρέος των χωρών τους πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία εξυγίανσης του οικονομικού συστήματος. Υπάρχει, ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο τα προγράμματα στήριξης να προκαλέσουν άνοδο των τόκων και του πληθωρισμού».

Η τράπεζα εγκρίνει τα προσωρινά μέτρα στήριξης της οικονομίας που υλοποίησε η κυβέρνηση Ραντ με την παροχή εφάπαξ οικονομικής βοήθειας στις μειονεκτικές κοινωνικές τάξεις, αντί της μείωσης της φορολογίας που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση. «Τα στοχευμένα προγράμματα είναι τα προγράμματα που δυνητικά αυξάνουν τη συνολική κατανάλωση. Πολιτικά τα προγράμματα αυτά είναι λιγότερο ελκυστικά από τα προγράμματα που ενισχύουν την πλειοψηφία» υπογραμμίζει η έκθεση και προσθέτει. «Είναι πολύ ευκολότερο για μία κυβέρνηση να μειώσει τους φόρους και να αυξήσει τις δαπάνες της, από το αντίστροφο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, μονιμοποιούνται και μεγαλώνουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα». Τέλος η τράπεζα υποδεικνύει, ότι η μείωση του χρέους, όταν η παγκόσμια οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει, δεν είναι δυνατή αν προηγουμένως δεν εξαλειφθούν τα ελλείμματα.