Μύθος ή πραγματικότητα το γεγονός ότι τα παιδιά της χώρας έχουν «προσβληθεί» από την «επιδημία» της παιδικής παχυσαρκίας;

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Αυστραλιανού Υγειονομικού Ινστιτούτου τα παιδιά της Αυστραλίας σήμερα δεν είναι παχύτερα από τα παιδιά της χώρας 10 χρόνια πριν, γεγονός που, κατά πάσα πιθανότητα, επιβεβαιώνει την άποψη της ομάδας που διεξήγαγε την έρευνα ότι, τελικά, η Αυστραλία δεν «πάσχει» από το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας.

Οι επιστήμονες που έκαναν την έρευνα, συνέλεξαν στατιστικά στοιχεία από 1000 γενικούς παθολόγους κάθε χρόνο και για 10 συνεχή έτη. Αποκαλύπτουν ότι, ενώ το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών το 1998 κυμαινόταν στο 27,9%, στα τέλη του 2008 αυξήθηκε ελάχιστα και έφτασε το 28,7%. Βέβαια, στα πορίσματα της έρευνας αναφέρεται ότι παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών δεν αυξήθηκε κατά την περασμένη δεκαετία αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των παιδιών που είναι παχύσαρκα είναι μικρός ή αποδεκτός.

Η έρευνα εξέτασε και το κατά πόσο αυξήθηκε η παχυσαρκία μεταξύ των ενηλίκων και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, όντως, οι ενήλικες Αυστραλοί βαραίνουν κάθε χρόνο και περισσότερο. Συγκεκριμένα, ενώ το ποσοστό των υπέρβαρων 10 χρόνια πριν κυμαινόταν στο 33% και των παχύσαρκων στο 19%, σήμερα αυτά τα ποσοστά έχουν αυξηθεί στο 35% και 24% αντίστοιχα.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι οι γιατροί τα τελευταία χρόνια στέλνουν όλο και περισσότερους ασθενείς τους για εξετάσεις με τα παραπεμπτικά από το 1998 έως το 2008 να δείχνουν αύξηση της τάξης του 35%.