Η τράπεζα Bendingo Bank,  λόγω της οικονομικής κρίσης κάλεσε το προσωπικό της να πάρει οικειοθελώς δεκαήμερη άδεια άνευ αποδοχών του χρόνου για να αποφευχθούν απολύσεις.

Στην τράπεζα απασχολούνται 5 χιλιάδες άτομα που έχουν προθεσμία δέκα ημερών για να απαντήσουν.