Την ανανέωση των συμβολαίων υπηρεσίας των κ.κ. Ανδρέα Ηλιάδη, ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή συγκροτήματος, και Γιάννη Κυπρή, πρώτου γενικού διευθυντή συγκροτήματος ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα νέα συμβόλαια ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, είναι πενταετή και ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2009.
Ως γνωστόν, οι κ.κ. Ηλιάδης και Κυπρή διορίστηκαν στις θέσεις που κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2005.