Αναπτερώθηκε το ηθικό της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας μετά την προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) για την παγκόσμια οικονομία το 2009 και το 2010, καθώς οι αναλυτές του έλαβαν υπόψη την εξομάλυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διαφαινόμενη συγκράτηση της πτωτικής πορείας της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλές χώρες.

Πάντως, επιβεβαιώνεται η πτώση κατά 12,2% έναντι 11,0% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, με αύξησή του μόλις κατά 1,0% το 2010. Επίσης, επιβεβαιώνεται η πτώση του ΑΕΠ κατά 1,4% το 2009, με αύξησή του κατά 2,5% το 2010 από 1,9% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.
Αξιοσημείωτη είναι η προς το θετικό αναθεώρηση των προοπτικών για την ανάπτυξη των οικονομιών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το 2010 από 0,0% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, μετά την πτώση του το 2009 κατά 2,6% (από-2,8%). Επίσης, στην Ιαπωνία προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% το 2010 (από 0,5%), μετά τη μεγάλη πτώση του το 2009 κατά 6,0% (-6,2%).

Εξάλλου, βελτιώνονται σημαντικά οι προοπτικές ανάπτυξης της Κίνας και των άλλων αναπτυσσόμενων χωρών της Ασίας, της Ινδίας και της Ρωσίας.
Από την άλλη πλευρά, επιδεινώνονται οι προοπτικές ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ (ΖτΕ) και, ειδικότερα, για τις Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Έτσι, η μεταβολή του ΑΕΠ θα είναι αρνητική στο-4,8% για τη ΖτΕ και-6,2% για τη Γερμανία το 2009 (από-4,2% και-5,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση) και-0,3% και-0,6% αντίστοιχα το 2010. Επίσης, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις θα είναι η πτώση του ΑΕΠ στην Ισπανία (2009:-4,0%, 2010:-0,8%) και στην Ιταλία (2009: -5,1%, 2010:-0,1%).

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στις ανεπτυγμένες οικονομίες στο 0,1% το 2009 και στο 0,9% το 2010.
Τέλος, οι μέσες τιμές του πετρελαίου προβλέπονται τώρα στα 60,5 δολάρια το βαρέλι το 2009 και στα 74,5 δολάρια το βαρέλι το 2010.