Το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μελβούρνη σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) οργανώνει σεμινάριο ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα με έμφαση στη Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, διάρκειας 450 ωρών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των ειδικεύσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής online μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ στη διεύθυνση: www.kedek.gr. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Παντελής Γεωργογιάννης.

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ