-Τι είναι ο Μήνας Κοινοτικής Ασφάλειας;
Κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου παροτρύνονται οι κάτοικοι της Βικτώριας να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των άλλων διοργανώνοντας δραστηριότητες που αφορούν προβλήματα ασφάλειας στην παροικία τους.
Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η μείωση του εγκλήματος, της βίας, των τραυματισμών και των έκτακτων αναγκών μέσω της προαγωγής της ανάλογης πρακτικής για την ασφάλεια.
Η ασφάλεια μάς επηρεάζει σε όλη μας την ζωή. Εγκλήματα, βία, τραυματισμοί και έκτακτες ανάγκες μπορούν να συμβούν στη δουλειά, το σπίτι, το σχολείο ή και σε δημόσιους χώρους.
Αρχίστε να παίρνετε μέτρα για την ασφάλεια, διοργανώνοντας κάποια ανάλογη  δραστηριότητα για τον Μήνα Κοινοτικής Ασφάλειας.
Ποιοι θα πρέπει να λάβουν μέρος;
Η ασφάλεια είναι ευθύνη όλων των πολιτών της Βικτώριας.
Με την συμμετοχή και την δέσμευσή σας στις ασφαλείς πρακτικές, μπορείτε να συνεισφέρετε ώστε να γίνει η κοινωνία ασφαλέστερη.


Γιατί θα πρέπει να πάρετε μέτρα για την ασφάλεια;

• Ο καθένας έχει την δύναμη να κάνει την κοινότητά του ασφαλέστερη.
• Υιοθετώντας ασφαλείς πρακτικές μειώνεται η κίνδυνος να συμβούν εγκλήματα, βία, τραυματισμοί ή έκτακτες ανάγκες.
• Παρ’ ότι η Βικτώρια έχει ποσοστά εγκλήματος κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, μπορούν να μειωθούν περισσότερο αν περισσότεροι Βικτωριανοί παίρνουν μέτρα ασφάλειας και προστασίας που συνιστούνται από τους ειδικούς πρόληψης του εγκλήματος.
• Για κάθε κίνδυνο υπάρχει ένα μέτρο ασφάλειας.
• Αρνητικές αντιλήψεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με ακριβή πληροφόρηση και αυξημένη ενημέρωση για την ασφάλεια.
• Με τις ενέργειές σας, μπορείτε να προλάβετε ώστε να μην συμβεί μια απώλεια ζωής, τραυματισμός ή μια έκτακτη ανάγκη… σ’ εσάς, στην οικογένειά σας, σε συναδέλφους σας ή άτομο της παροικίας σας.


Τι είδους δραστηριότητες μπορώ να διοργανώσω;

Οι δραστηριότητες δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες ή χρονοβόρες. Χρησιμοποιήστε
τις πηγές που έχετε στη διάθεσή σας.
Στα παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορείτε να διοργανώσετε περιλαμβάνονται:
• Ενημερωτικές συνεδριάσεις
• Άρθρα για την ασφάλεια στο ενημερωτικό σας δελτίο ή στο δικτυακό τόπο της εργασίας σας ή στο ίντερνετ
• Επιδείξεις ή σεμινάρια
• Έλεγχοι ασφάλειας
• Ερωτηματολόγια ασφάλειας
• Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου ή εγκυκλίου
• Καμπάνιες κοινοτικής ενημέρωσης
• Εκδρομή σε κάποιο μέρος που σχετίζεται με την ασφάλεια ή επίσκεψη ενός εκπροσώπου για την ασφάλεια
Ο Μήνας Κοινοτικής Ασφάλειας δίνει έμφαση στη συνεργασία. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν συχνά και άλλα άτομα ή ομάδες που θέλουν να προωθήσουν παρόμοια θέματα ασφάλειας.

Οι συνεργασίες είναι ένας ιδανικός τρόπος για να μοιραστείτε πηγές και να διαδώσετε το μήνυμά σας σ’ ένα πλατύτερο κοινό.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

* Επισκφθείτε τη διεύθυνση www.communitysafetymonth.com.au για να ζητήσετε ένα δωρεάν πακέτο δραστηριοτήτων που περιέχει ιδέες και πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να διοργανώσετε την δραστηριότητά σας
* Δηλώστε την δραστηριότητά σας στον δικτυακό τόπο του Μήνα Κοινοτικής Ασφάλειας για να λάβετε δωρεάν διαφήμιση σε ολόκληρη την Βικτώρια μέσω του δικτύου και δικτυακού τόπου του Μήνα Κοινοτικής Ασφάλειας.
* Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Ίντερνετ τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Βικτώριας (Information Victoria) στο 1300 366 356 και θα σας στείλουν ένα πακέτο δραστηριοτήτων. (Ισχύουν τέλη τοπικού τηλεφωνήματος)
Ο Μήνας Κοινοτικής Ασφάλειας καθιερώθηκε από το Δίκτυο Ασφαλών Κοινοτήτων της
Βικτώριας και συντονίζεται από το Τμήμα Στρατηγικής Επικοινωνίας, Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε την πορεία του Μήνα Κοινοτικής Ασφάλειας. Κάθε μέτρο, όσο μικρό κι αν είναι, θα κάνει την κοινότητά μας ασφαλέστερη. Διοργανώστε σήμερα μια δραστηριότητα για τον Μήνα Κοινοτικής Ασφάλειας

Προσβασιμότητα
Εάν θα θέλατε να πάρετε αυτή την έκδοση σε ευπρόσιτη μορφή, όπως είναι τα μεγάλα γράμματα ή σε ακουστική, παρακαλούμε τηλεφωνήστε το Information Victoria στο 1300 366 356 ή στείλτε e-mail στη διελυθυνση info@communitysafetymonth.com.au.
Το κείμενο αυτό διατίθεται και στη διεύθυνση www.communitysafetymonth.com.au
Περισσότερες πληροφορίες
* Διαδύκτιο www.communitysafetymonth.com.au
* Τηλέφωνο Information Victoria 1300 366 356 (Ισχύουν τέλη τοπικού τηλεφωνήματος)
* Τμήμα Στρατηγικής Επικοινωνίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης (03) 8684 0305
* Φαξ 03) 8684 0311
* E-mail info@communitysafetymonth.com.au