Η αυστραλιανή εφημερίδα «Sun Herald» (του Σίδνεϊ) δημοσίευσε ανασκευαστική επιστολή του διευθύνοντα του Αυστραλομακεδονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου (Australian Macedonian Advisory Councilκ. Πολ Κυρίτση, η οποία αναφέρεται σε ταξιδιωτικό δημοσίευμα της ίδιας εφ εφημερίδας.

 Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:
«Στο ταξιδιωτικό του άρθρο “Once around the bloc”, ο Steve MacKenna περιέγραψε ιστορικές ανακρίβειες. Ισχυρίστηκε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν εθνικός ήρωας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ότι ο λαός αυτού του έθνους είναι αποκλειστικός κληρονόμος του Μακεδονικού πολιτισμού της αρχαιότητας και ότι η πρωτεύουσα του αρχαίου και νέου κράτους είναι τα Σκόπια.

Ο δεσμός μεταξύ της αρχαίας Μακεδονίας, της οποίας η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων βασιλέων αποτελεί σημαντικό τμήμα, και της σύγχρονης Ελλάδας είναι ακατάλυτος. Φορείς ήταν οι Μακεδόνες Έλληνες, πριν την ύπαρξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τους Έλληνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τους σύγχρονους Έλληνες. 

Τα σύνορα της ιστορικής Μακεδονίας δεν περιέλαβαν ποτέ τα Σκόπια ούτε την γύρω περιοχή. Οι διαδοχικές πρωτεύουσές της ήταν η Βεργίνα (Αιγαί) και η Πέλλα.
Το νότιο τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ήταν τμήμα της αρχαίας Μακεδονίας. Επιφανειακά εκσλαβισθέντες (κυρίως γλωσσικά) κάτοικοι ελληνικής καταγωγής οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν κάποια από τα αρχαία τους έθιμα βρίσκονται σε αυτό το τμήμα. Όταν όμως γίνονται αναφορές στην αρχαία Μακεδονία υπονοείται η βορειότερη επαρχία της Ελλάδος, η ελληνική Μακεδονία.
Είμαι βέβαιος ότι τα λάθη δεν φανερώνουν κακές προθέσεις απέναντι στην Ελληνική Δημοκρατία και τη διασπορά της».