Η αυστραλιανή οικονομία αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από τις οικονομίες άλλων ανεπτυγμένων χωρών, αναφέρει έκθεσή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη μελλοντική πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο διεθνής οργανισμός υποδεικνύει στην κυβέρνηση Ραντ αυστηρότερο έλεγχο στη διάθεση των κονδυλίων που διαθέτει για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας, εγκρίνει τη διακοπή των κυβερνητικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και προσυπογράφει το σχέδιο της Αποθεματικής Τράπεζας Αυστραλίας για μελλοντική άνοδο των τόκων.

Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αυστραλιανής οικονομίας το 2010 θα ανέλθει σε 3% – δηλαδή στο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων – με δυνατότητες ανόδου σε 3,5% το 2011.

Ο οργανισμός σημειώνει, ότι η Αυστραλία είναι μία από τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου που παρουσιάζει οικονομική ανάπτυξη 0,8%. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσίασαν αρνητική ανάπτυξη μέχρι 3,5%.

 Όσον αφορά στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνηση ο ΟΟΣΑ υποδεικνύει την πλήρη διάθεση των κονδυλίων που εξήγγειλε η κυβέρνηση και προειδοποιεί, ότι η αλλαγή της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής της κυβέρνησης Ραντ θα ανακόψει την αναπτυξιακή πορεία της εθνικής οικονομίας, θα προκαλέσει έκρηξη της ανεργίας και θα υπονομεύσει την προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα να επιβιώσει στο δύσκολο οικονομικό κλίμα, που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως η οικονομική κρίση.

 Ο ΟΟΣΑ συναινεί με την κυβέρνηση Ραντ, ότι πρέπει να μειωθούν σταδιακά τα κρατικά κονδύλια για τη στήριξη της οικονομίας, ώστε να τιθασευτεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

Ο διεθνής οργανισμός συναινεί, επίσης, με την παρατήρηση της Επιτροπής Παραγωγικότητας (Productivity Commission) ότι επιβάλλεται ο αυστηρότερος έλεγχος κάποιων κρατικών δαπανών για έργα υποδομής.

Η επίτευξη των μεγίστων δυνατών αποτελεσμάτων από τις κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες μελέτες και να εκτελούν έργα από απόλυτη διαφάνεια», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Ικανοποιητικές οι προβλέψεις του οργανισμού και για την κίνηση της αυστραλιανής αγοράς εργασίας.
 Αν και ο τρόπος υπολογισμού της ανεργίας από τον οργανισμό διαφέρει από αυτόν του αυστραλιανού θησαυροφυλακίου, προβλέπει άνοδο της ανεργίας στο 6,3% του εργατικού δυναμικού της χώρας, από 5,7% που ήταν τον Οκτώβριο.
Υπενθυμίζεται, ότι στην εξαμηνιαία εκτίμησή του για την πορεία της ανεργίας το κοινοπολιτειακό θησαυροφυλάκιο προέβλεπε άνοδο της ανεργίας σε 6,7%.
Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι, κατά την προσεχή διετία η αυστραλιανή οικονομία θα είναι από τις ισχυρότερες του κόσμου, αλλά η παραγωγή θα είναι 4,9% χαμηλότερη από την πραγματική δυνατότητά της.

Αυτό σημαίνει, ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και τα κυβερνητικά κονδύλια δεν θα περιορίσουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην εθνική οικονομία.

Ο θησαυροφύλακας, Γουέϊν Σουάν, δηλώνει ότι η κυβερνητική πολιτική άμβλυνε τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ενίσχυσε τις δυνατότητες ανάκαμψης της οικονομίας.

«Η έκθεση του ΟΟΣΑ πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Ραντ. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τις οικονομίες άλλων ανεπτυγμένων χωρών, το χρέος μας και τα ελλείμματά μας είναι χαμηλότερα από αυτά των άλλων χωρών», δηλώνει ο κ. Σουάν.