Βελτίωση υπάρχει, όχι όμως αρκετή για να δώσει ανάσα στην εργαζόμενη γυναίκα σήμερα.

Έρευνα του Συμβουλίου Εργαζομένων Οικογενειών αποκαλύπτει ότι σχεδόν το 50% εταιριών και οργανισμών έχουν υιοθετήσει μια επίσημη πολιτική σχετικά με το θέμα της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας, το 2008, 29,5% περισσότερο από το 2006.

Αποκαλύπτεται, επίσης, ότι οι υψηλόβαθμοι έχουν ελαστικότερες ώρες εργασίας απ’ ό,τι οι άλλοι  εργαζόμενοι, όμως οι γυναίκες που έχουν διευθυντικές θέσεις είναι δύσκολο να πάρουν άδεια μητρότητας.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εταιρίες να πάρουν μέτρα που να διευκολύνουν τη θέση της εργαζόμενης μητέρας.

Να αναφερθεί ότι η νομική εταιρία Maddocks, βραβεύτηκε για την πολιτική της στο θέμα της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Η εταιρία προσφέρει ελαστικό ωράριο, εργασία από το σπίτι, άδεια, μερική απασχόληση και άλλες ευκολίες, προκειμένου να διευκολύνει τους εργαζόμενους οικογενειάρχες.
Ο πολιτειακός υπουργός Εργασιακών Σχέσεων, Μάρτιν Πακούλα, δήλωσε ότι σχετική έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 50% 1.600 εταιριών και οργανισμών έχουν πάρει μέτρα που ευνοούν τους εργαζόμενους οικογενειάρχες.

Εντούτοις, είναι πολλά ακόμη αυτά που χρειάζονται βελτίωση, αλλά και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών.