Μια πρώτη, συνοπτική εικόνα για τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών, που θα στοχεύουν στη σύσταση ενός καλά οργανωμένου σχεδίου και θα φέρουν πιο κοντά τον Ελληνισμό της Ομογένειας στην Ελλάδα, έδωσε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Σπύρος Κουβέλης.

 «Αν θυμόμαστε τους απόδημους Έλληνες, όταν τους χρειαζόμαστε, και εκείνοι θα θυμούνται την Ελλάδα, μόνο όταν την χρειάζονται και αυτό δεν είναι σωστό», είπε ο υφυπουργός διευκρινίζοντας πως «αυτό που πρέπει να πετύχουμε, είναι και εμείς να θεωρούμε ότι και αυτοί είναι πολίτες, που έχουν καθημερινή παρουσία στα ελληνικά δεδομένα, αλλά και εκείνοι να θεωρούν ότι από εκεί, που είναι, μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα».

 Ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι πρέπει να ξεδιπλωθούν όλες οι δυνάμεις του ελληνισμού με συνεχή και συστηματική επικοινωνία, με αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που συνιστά μεγάλη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

 «Βασικό πυλώνα προς περαιτέρω αξιοποίηση», χαρακτήρισε ο κ. Κουβέλης το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), το οποίο αναπτύσσει ήδη μεγάλη δραστηριότητα, όπως διαπίστωσε και ο ίδιος ο υφυπουργός από τις επαφές, που δρομολογήθηκαν με τον πρόεδρο του ΣΑΕ, Στέφανο Ταμβάκη.

  «Με το ΣΑΕ, ως βασικό εργαλείο, θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των ομογενών μας, ως πρεσβευτών της ελληνικής πολιτικής, σε συγκεκριμένους τομείς και αντικείμενα, σε θέματα όπως η οικονομική συνεργασία με τις χώρες, όπου φιλοξενούνται, η αναπτυξιακή βοήθεια από την Ελλάδα, ή ακόμα και η πράσινη ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Κουβέλης, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δράση της νεολαίας και στη συνάντηση, που θα έχει την προσεχή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Α’ Συνάντησης των Συντονιστικών Συμβουλίων των Δικτύων Νεολαίας από όλες τις Περιφέρειες του ΣΑΕ.

  «Είναι μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε τι περιμένουν αυτά τα νέα παιδιά από την Ελλάδα και τι θα ήθελαν τα ίδια να αναπτύξουμε», εξήγησε ο κ. Κουβέλης επισημαίνοντας ότι «ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο πλούτου του ελληνισμού, που θα πρέπει να αναζητήσουμε και να ενεργοποιήσουμε, είναι οι ομογενείς, που διαπρέπουν στον χώρο της επιστήμης, της έρευνας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι μέσα στα οργανωμένα σχήματα».

  Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο της Εκκλησίας, ως άλλου πυλώνα, φορέα με διακριτό ρόλο, που συσπειρώνει γύρω του τους Έλληνες.

  Σύσφιξη δεσμών των αποδήμων με την Ελλάδα και διαφύλαξη της Εθνικής συνείδησης, διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας, ενίσχυση των δικτύων του ελληνισμού, παγκόσμια και ομαλή ένταξη των παλλινοστούντων στην ελληνική κοινωνία, αλλά και η συμπλήρωση του μητρώου των ελληνικών οργανώσεων και η στήριξη στα αυτόνομα δίκτυα αιρετών στην τοπική Αυτοδιοίκηση Ευρώπης και Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ΓΓΑΕ, όπως ανέφερε ο κ. Κουβέλης. Πρόσθεσε δε, ότι έχει ήδη ζητήσει από τη ΓΓΑΕ τον απολογισμό για τη φετινή χρονιά.

  Ειδικότερα για τα προγράμματα φιλοξενίας, ο υφυπουργός έκανε γνωστό ότι για τη φετινή χρονιά, με προσωπική παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών, το χειμερινό πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδιών από το Νότιο Ημισφαίριο αυξάνεται από 100 σε 150, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, που υπήρχε.
  Ακολούθησε διάλογος, κατά τον οποίο τα μέλη της επιστροπής κατέθεσαν τις σκέψεις και προτάσεις τους.