Η οικογένεια, η παρέα με καλούς φίλους και η φροντίδα της σωματικής τους υγείας είναι οι άμεσες προτεραιότητες των γυναικών της Αυστραλίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας. Παρ’ ότι την προηγούμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Συμβούλιο Εργατικών Συνδικάτων οι γυναίκες σήμερα έχουν ποσοστιαία χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους τους από αυτές που είχαν το 1985, η καριέρα δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται στις άμεσες προτεραιότητές τους.

Στην έρευνα που διεξήγαγε η ιστοσελίδα γονέων Kidspot έλαβαν μέρος 2300 γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών και τα 2/3 αυτών έθεσαν την οικογένεια σαν την μέγιστη προτεραιότητά τους, ενώ η καριέρα ήρθε τελευταία.

Εν τω μεταξύ την εγκυρότητα αυτών των αποτελεσμάτων αμφισβητούν άλλες γυναικείες οργανώσεις. Σύμφωνα με την κ. Τζένι Κόλγουιλ, από την  παναυστραλιανή οργάνωση 2020Women, έναν οργανισμό που αγωνίζεται για την ισότητα των δύο φύλων, το γεγονός ότι η γυναίκα βάζει την οικογένειά της πάνω από όλα ήταν και παραμένει αναμφισβήτητο γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αυστραλές του 21ου αιώνα δεν θεωρούν σημαντική την καριέρα ή άλλες ασχολίες τους.

Η κ. Κόλγουιλ είπε ότι οι γυναίκες σήμερα είναι πιο δυναμικές σε σύγκριση με τους άνδρες. «Όταν έχουν παράπονα στον χώρο εργασίας τους τολμούν να τα εκφράσουν και είναι πιο συχνό το φαινόμενο μία γυναίκα να αλλάξει την εργασία της αν είναι δυσαρεστημένη από αυτή από όσο ένας άνδρας. Πολλές επιλέγουν την εργασία από το σπίτι προκειμένου να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια», κατέληξε η κ. Κόλγουιλ.