Η άνοδος του κόστους ζωής στην Αυστραλία ήταν πέρα του αναμενόμενου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο νέας ανόδου των επιτοκίων.

Το κόστος ζωής κατά το τελευταίο τρίμηνο ανήλθε στο 0,9% έναντι του 0,5% του προηγούμενου τριμήνου και ο πληθωρισμός, σε ετήσια βάση, ανήλθε στο 2,9%, που είναι και το υψηλότερο ποσοστό του από το 2008.

Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν και το δολάριο Αυστραλίας η αξία του οποίου ανήλθε στα 92.05 σεντ έναντι του αμερικανικού νομίσματος.