Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους προορισμούς για Αυστραλές που επιθυμούν να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Herald Sun.

Η έλλειψη δωρητών σπέρματος στην Αυστραλία αναγκάζει πολλές Αυστραλές γυναίκες να στρέφονται προς το εξωτερικό για να αποκτήσουν παιδί με κύριες χώρες επιλογής τους την Ελλάδα, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή η αυστηρή νομοθεσία στην Αυστραλία, που απαγορεύει στους δωρητές να παραμείνουν ανώνυμοι και να αμείβονται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού τους – σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού όπου οι δωρητές όχι μόνο πληρώνονται αλλά κρατούν και την ανωνυμία τους.

 Η Ελλάδα και η Νότια Αφρική είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί γιατί σ’ αυτές τις χώρες το κόστος της εξωσωματικής αγωγής είναι σχετικά χαμηλότερο απ’ ότι σε άλλες χώρες του κόσμου.