Η Τράπεζα Κύπρου Αυστραλίας γνωστοποίησε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στη δεκαετή ιστορία της και ανακοινώνει σχέδια περαιτέρω επέκτασης
Σκοπεύει  δε να επεκταθεί και σε άλλα μέρη της Αυστραλίας το 2011.

Η Τράπεζα Κύπρου Αυστραλίας, που όπως τονίζει είναι «η μόνη τράπεζα που παραμένει ελληνικής ιδιοκτησίας στην Αυστραλία», όπως τονίζει στην ανακοίνωση της, επωφελούμενη από τη σταθερότητα της αυστραλιανής οικονομίας, κατόρθωσε να επιτύχει άριστα αποτελέσματα σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της – καταθέσεις, δάνεια, αριθμό πελατών, έσοδα και συναλλαγές.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το 2010 ο αριθμός πελατών της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 34 τοις εκατό. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 44%.
Ο κ. Γεώργιος Τακτικός, διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα λαμπρά αποτελέσματα.

 «Η επιτυχία μας οφείλεται στην αφοσίωση του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας. Τα ανταγωνιστικά μας επιτόκια και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι βασικός λόγος τους πρωτοφανούς αυτής επιτυχίας. Νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει από την τράπεζά του να είναι ανταγωνιστική και να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν» είπε ο κ. Τακτικός.

Στις άλλες πτυχές της λειτουργίας της Τράπεζας, τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ το ισχυρό δολάριο Αυστραλίας είχε ως αποτέλεσμα πρωτόγνωρα έσοδα από υπηρεσίες εξωτερικού συναλλάγματος, που αυξήθηκαν κατά 73%.

Κατά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έλαβε χώρα το 2010, ο αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε κατά 25%. Τον Απρίλιο, τα κεντρικά γραφεία μετακόμισαν σε πιο ευρύχωρες εγκαταστάσεις στο πασίγνωστο κτίριο Rialto Tower στη Μελβούρνη.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ανοίξει άλλα τρία υποκαταστήματα στην Αυστραλία το 2011.
Ενώ οι διευθύνσεις  των καινούργιων αυτών υποκαταστημάτων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, το πιο πρόσφατο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας θα ανοίξει μέσα στο μήνα στα πολυκαταστήματα Epping Plaza, στα βόρεια προάστια της Μελβούρνης.

Οι προτεραιότητες για το 2011 είναι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας με την ελληνική παροικία και η εντονότερη συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας με απώτερο σκοπό να συνεχίσει να παρέχει ένα ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών στη συνεχώς αυξανόμενη πελατεία της.

Η σημαντική αναβάθμιση στο πληροφοριακό σύστημα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Τράπεζας, καθώς και στις διαδικτυακές υπηρεσίες θα βοηθήσουν την Τράπεζα Κύπρου Αυστραλίας στο να καταστεί ακόμα πιο αποδοτική σε όλους τους τομείς και να πραγματοποιήσει τα σχέδια επέκτασης και προόδου για το 2011.