Απλήρωτοι παραμένουν εδώ και τρεις μήνες οι εργαζόμενοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένων και των κληρικών όλων των βαθμίδων της Πατριαρχικής Αυλής, των λαϊκών στελεχών της στη γραμματεία, και σε άλλους τομείς καθώς επίσης και όλοι οι ιεράρχες.
Σύ

μφωνα με καταγγελίες υπαλλήλων ο μισθός στους εργαζόμενους έχει να καταβληθεί από τον Ιούνιο ενώ από την Αθήνα υπάρχει η διαβεβαίωση πως τα χρήματα έχουν ήδη σταλεί στο Φανάρι.

Εκτός από τη χρηματοδότηση που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση στο Πατριαρχείο, υπάρχει και η λεγόμενη λογία (χρηματική συνεισφορά) που καταβάλλεται από Επαρχίες του Εξωτερικού, όπως είναι λόγου χάρη η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η Μητρόπολη Καναδά, η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας κ.λπ. Τονίζεται ότι την οικονομική διαχείριση γενικότερα και κατ’ επέκταση την καταβολή των μισθών την έχει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ τυπικώς υφίσταται και μία επιτροπή.

Άγνωστο παραμένει εάν για την τρίμηνη καθυστέρηση των πληρωμών ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση ή ο ίδιος ο κ. Βαρθολομαίος και η επιτροπή που χειρίζεται την μισθοδοσία λαϊκών και κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.