Με αφορμή τις ενημερωτικές ημερίδες που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα από το αυστραλιανό Υπουργείο Μετανάστευσης, η αυστραλιανή πρεσβεία στην ελληνική πρωτεύουσα έστειλε στο «Νέο Κόσμο» την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το πρόγραμμα επαγγελματικής μετανάστευσης της Αυστραλίας βασίζεται στις ανάγκες της οικονομίας της Αυστραλίας. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλα τα άτομα που έχουν τις ειδικότητες και τα προσόντα που βρίσκονται σε ζήτηση στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων.
Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο μεταναστευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας ή στον τρόπο χορήγησης βίζας σχετικά με τους Έλληνες.  Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την Ελλάδα, όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

Παρ’ ότι υπάρχει κάποια αύξηση του ενδιαφέροντος των Ελλήνων σχετικά με τα μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας, δεν υπάρχει κάποια αύξηση στον αριθμό αιτήσεων για επαγγελματική μετανάστευση από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία παραμένει ελάχιστος (περίπου 100 άτομα ετησίως).

Το αυστραλιανό Υπουργείο Μετανάστευσης  διοργανώνει σε διάφορες χώρες ενημερωτικές ημερίδες για τα μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των Ελλήνων, το Αυστραλιανό Υπουργείο θα διοργανώσει και στην Αθήνα στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2011 στοχευμένες εκδηλώσεις για την πληρέστερη ενημέρωση των ατόμων που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία μέσω του προγράμματος  εξειδικευμένης επαγγελματικής μετανάστευσης.
Οι εν λόγω εκδηλώσεις στοχεύουν στην πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τα προγράμματα μετανάστευσης της Αυστραλίας. Η συμμετοχή στις ενημερωτικές εκδηλώσεις δεν αποτελεί αίτηση για μετανάστευση στην Αυστραλία, ούτε εγγυάται την επακόλουθη έγκριση βίζας. Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει το επαγγελματικό μεταναστευτικό πρόγραμμα του αυστραλιανού Υπουργείου Μετανάστευσης και να καταθέσουν σχετική αίτηση για χορήγηση βίζας. Τοιουτοτρόπως, οι δυνατότητες μετανάστευσης είναι οι ίδιες τόσο για τα άτομα που θα συμμετάσχουν στη διημερίδα, όσο και για τους μελλοντικούς υποψήφιους μετανάστες από την Ελλάδα καθώς και από άλλες χώρες. 

Η υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ενημερωτικές εκδηλώσεις έχει κλείσει, καθώς έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής. Τα άτομα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με την επαγγελματική μετανάστευση στην Αυστραλία και διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα www.immi.gov.au/skillexpos και θα τους σταλεί σχετικό ενημερωτικό υλικό μετά τη διημερίδα, όπως θα σταλεί και στα άτομα που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή, αλλά δεν έχουν λάβει πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση χορήγησης βίζας, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Υπηκοότητας www.immi.gov.au.  Οι αιτήσεις για μετανάστευση μέσω του επαγγελματικού προγράμματος αξιολογούνται από το αυστραλιανό Υπουργείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας. Η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα δεν είναι αρμόδια για τη χορήγηση μόνιμης επαγγελματικής βίζας. Η επιλογή γίνεται βάσει μοριοδότησης. Ο αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για μετανάστευση υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. 

Η τουριστική βίζα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να επισκεφτούν την Αυστραλία για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν τους δίνει δικαίωμα εργασίας. Η αυστραλιανή κυβέρνηση διαθέτει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ελέγχει ότι οι κάτοχοι βίζας παραμένουν νόμιμα στην Αυστραλία και σύμφωνα με τους όρους της βίζας που έχουν. Αν κάποιος βρεθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τους όρους της τουριστικής βίζας θα αντιμετωπίσει σειρά κυρώσεων.

Οι υπηρεσίες συμβούλων μετανάστευσης δεν είναι απαραίτητες για την έκδοση βίζας, ούτε προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα στους αιτούντες. Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες συμβούλων μετανάστευσης καλούνται να  αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης της Αυστραλίας (DIAC)  στο  www.immi.gov.au/migration-fraud.

Ο αυστραλιανός λαός κατανοεί τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες και τα δύσκολα, αλλά αναγκαία μέτρα που θα συμβάλλουν σε ένα καλύτερο και ανθηρό μέλλον για όλους τους Έλληνες.   Η Αυστραλία είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της και όσες γνώσεις έχει αποκτήσει από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αυστραλιανή οικονομία κατά τις δεκαετίες ’80-‘90, για να υποστηρίξει τις ελληνικές προσπάθειες.  Η Αυστραλία και η Ελλάδα έχουν μια στενή σχέση βασισμένη στις κοινές αξίες, ιστορία και ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη περεταίρω διεύρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καθώς και για την αύξηση των πολιτισμικών ανταλλαγών».