Περισσότερα από ένα δισ. ευρώ έχουν τοποθετηθεί από Έλληνες και ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις στη βρετανική κτηματαγορά. Σύμφωνα με τη λίστα που έλαβε το υπουργείο Οικονομικών τις προηγούμενες ημέρες, περίπου 300 Έλληνες και επιχειρήσεις κατέχουν ακίνητα σημαντικής αξίας στο Λονδίνο και μάλιστα στις ακριβότερες περιοχές. Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί και δικηγόροι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, ενώ αρκετοί επιχειρηματίες έχουν αγοράσει υπό τη σκέπη των επιχειρήσεών τους διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες.

Η λίστα των βρετανικών αρχών είναι αποκαλυπτική, δεδομένου ότι περιλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές να φτάσουν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων. Συγκεκριμένα, στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία των Ελλήνων που αγόρασαν αλλά και των πωλητών των ακινήτων, η τιμή πώλησης, οι φόροι που καταβλήθηκαν, ακόμα και διευθύνσεις των Ελλήνων στην Ελλάδα.

Από τα στοιχεία που έστειλαν οι βρετανικές αρχές στο πλαίσιο της διοικητικής συνδρομής προκύπτουν τα εξής:
1. Την τελευταία διετία έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ακίνητα αξίας από 100.000 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ.
2. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια ύψους άνω του ενός δισ. ευρώ σε ακίνητα στο Λονδίνο.
3. Οι περισσότερες αγοραπωλησίες έχουν πραγματοποιηθεί στα ακριβά προάστια του Λονδίνου.
4. Στη λίστα περιλαμβάνονται ονόματα πολιτικών, γιατρών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και επωνυμίες επιχειρήσεων.
5. Υπάρχουν ακόμα και off shore εταιρείες οι οποίες όπως φαίνεται βρίσκονται υπό τη σκέπη Ελλήνων που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
Αυτό που καλούνται να πράξουν πλέον οι ελεγκτικές αρχές είναι να διαπιστώσουν εάν τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ακίνητα στο Λονδίνο προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες ή αποτελούν προϊόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι υπάλληλοι της γενικής γραμματείας πληροφορικών συστημάτων αρχικώς θα ελέγξουν εάν τα ακίνητα αυτά έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι κατέχουν ακίνητα στο εξωτερικό υποχρεούνται να το δηλώσουν στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στους κωδικούς 029-030 (πίνακας 2). Ωστόσο, η μη αναγραφή των ακινήτων στο έντυπο Ε1 αφορά μία τυπική παράβαση. Η σημαντικότερη πάντως διασταύρωση που θα ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εφόσον δοθεί η πολιτική εντολή, σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση των εν λόγω φορολογουμένων. Οι ελεγκτικές Αρχές θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των λογαριασμών, ενώ θα αναζητηθούν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών. Στην περίπτωση που η προέλευση δεν δικαιολογείται θα κληθούν οι υπόχρεοι να καταβάλουν πρόστιμα στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι υπόχρεοι θα πρέπει να αποδείξουν στις αρχές την προέλευση των χρημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση τα ποσά αυτά φορολογούνται με συντελεστή 45%.

Πάντως, μέχρι στιγμής από τις διάφορες λίστες που έχει λάβει το υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, ενώ η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εξαιτίας του όγκου εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, εκτεταμένες διασταυρώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι εφορίες βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία. Ίσως το ΣΔΟΕ θα μπορούσε να αναλάβει τους ελέγχους αυτούς, όπως και τις λίστες από τα εμβάσματα που έχουν σταλεί από διάφορες χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.