Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, αναγνωρίσθηκε η γεωγραφική ένδειξη «Σάμου» ή «Σαμιώτικο» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του αλκοολούχου ποτού «ούζο», με την προϋπόθεση ότι το προϊόν παράγεται εντός των ορίων του Δήμου Σάμου.

Η απόφαση ορίζει ότι προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής, να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εντός του νησιού της Σάμου.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου με αυτή την γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται οι όροι της συγκεκριμένης απόφασης και δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Σάμου» ή παράγωγης λέξης για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.