Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έχει ξεκινήσει η καταγραφή των δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα, δηλαδή σε αγροτεμάχια, χωράφια, οικόπεδα, σπίτια και διαμερίσματα, την τελευταία εικοσαετία, με το σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να δηλώσουν τι τους ανήκει (χωράφια, σπίτια κλπ) και σε τι ποσοστό τους ανήκει αυτό, δηλαδή αν είναι μόνο δικό τους ή αν ανήκουν ποσοστά και σε άλλα πρόσωπα (π.χ. από κοινού με τα αδέλφια τους). Επίσης, θα πρέπει κάθε φορά που δηλώνεται κάτι στο Κτηματολόγιο να αιτιολογεί και να αποδεικνύει ο ιδιοκτήτης πώς το απέκτησε, δηλαδή αν το αγόρασε, το κληρονόμησε ή το έχει και το χρησιμοποιεί απλώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε και αποκτά δικαίωμα πάνω σε αυτό.

Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας η κτηματογράφηση, δηλαδή η καταγραφή των ακινήτων, ξεκινάει σε διαφορετικό χρόνο. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η έναρξη της διαδικασίας για κάποια περιοχή, τότε οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία 3 μήνες και 6 μήνες αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, να δηλώσουν τα χωράφια και τα σπίτια τους. Αφού περάσει αυτή η προθεσμία, τότε γίνεται μια αρχική δημοσίευση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί, ώστε να μπορεί ο καθένας να κάνει διορθώσεις και ενστάσεις, δηλαδή να διαφωνήσει με κάτι που έχει δηλωθεί λάθος. Στη συνέχεια γίνεται η τελική παρουσίαση των δικαιωμάτων που έχουν δηλωθεί και αυτά εγγράφονται πια στα βιβλία του Κτηματολογίου.

Αν κάποιος δεν έχει δηλώσει καθόλου το χωράφι, τον αγρό του ή το σπίτι του, τότε αυτό είναι δηλωμένο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να το χάσει και να το πάρει το Ελληνικό Κράτος. Συγκεκριμένα, αν μια περιοχή έχει ξεκινήσει την κτηματογράφηση πριν το 2008, τότε όσοι δεν έχουν δηλώσει τα χωράφια και τα σπίτια τους, έχουν προθεσμία 12 ετών ή 14 αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού από τότε που θα γίνουν οι εγγραφές στα βιβλία του Κτηματολογίου, να διεκδικήσουν στο δικαστήριο και να αποδείξουν ότι αυτό το χωράφι ή το αγροτεμάχιο ή το σπίτι τους ανήκει. Αν όμως μια περιοχή έχει ξεκινήσει την κτηματογράφηση μετά το 2008, τότε η προθεσμία αυτή είναι 5 έτη και 7 έτη για τους κάτοικους εξωτερικού.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους, μέσα στο 2015, όσοι έχουν χωράφια ή σπίτια σε 20 περιοχές της Ελλάδας στις οποίες η προθεσμία για την τελική κατοχύρωση των δικαιωμάτων λήγει το 2015 και το 2017 για κάτοικους εξωτερικού, για παράδειγμα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Καβάλας και της Δράμας. Σε άλλες 92 περιοχές της Ελλάδας η προθεσμία λήγει το 2016, και το 2018 για κατοίκους εξωτερικού. Άρα τα περιθώρια στενεύουν και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν να τα δηλώσουν σωστά ό,τι τους ανήκει στην Ελλάδα για να μην τους τα πάρει το Ελληνικό Κράτος και τα χάσουν για πάντα.

Κάθε ένας που έχει περιουσία στην Ελλάδα, χωράφια, αγρούς, σπίτια και διαμερίσματα, είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκονται. Το επόμενο διάστημα, όσοι δεν έχουν δηλώσει καθόλου τα ακίνητά τους, κινδυνεύουν να τα χάσουν, οπότε θα πρέπει άμεσα να φροντίσουν να τα δηλώσουν ή αν τα έχουν δηλώσει, να βεβαιωθούν ότι έχουν εγγραφεί σωστά στα βιβλία του Κτηματολογίου.